nieuws

Asbestvervuiling bij brand Hoechst bijna opgeruimd

bouwbreed Premium

Hoechst Holland heeft het opruimen van asbest zo goed als beeindigd. Hoewel bij de brand in de vier hallen geen giftige gassen zijn vrijgekomen, is er wel asbeststof op en om het terrein neergekomen. Een gespecialiseerd bedrijf in het verwijderen van asbestresten is maandag begonnen met het opruimen ervan.

Het asbest is vrijgekomen toen het dak van de hallen vlam vatte. Dit dak bestond uit asbestcement golfplaten. Tengevolge van de brand zijn in een klein gebied buiten de hekken deeltjes van het dak en daarmee asbest verspreid. Dit gebied omvat bedrijfsterreinen van Hoechst Holland te Weert en een gedeelte militair oefenterrein. Het opruimen van het asbest gebeurt in fasen. Er is begonnen met het schoonmaken van de daken, de wegen en andere plekken op het bedrijfsterrein. Die zijn inmiddels weer vrijgegeven voor werkhervatting. De opruimwerkzaamheden van het bos- en heidegebied in de directe omgeving van de fabriek worden gecontroleerd. Het gebied zal naar verwachting het komende weekend weer worden opengesteld voor het publiek.

Een deel van de produktie van polystyreen schuimfolie is weer opgevat.

Een aangrenzende ruimte voor de eindproduktie van deze folie is ontruimd, om deze roetvrij te maken. Ook deze is dit weekend weer gereed voor produktie. Volgens een eerste schatting bedraagt de schade van de brand ongeveer f. 8 miljoen.

Reageer op dit artikel