nieuws

Afwachtende houding op conferentie sloopafval

bouwbreed

Niet bekend

De organisatoren, de Betonvereniging en de ministeries van VROM en EZ, hielden de conferentie besloten en gaven geen informatie over het verloop. Toch was het de bedoeling “zo concreet mogelijke afspraken te maken. De beslissingen waar we mee verder gaan vallen hier. Dat is een proces waar niet iedereen bij moet zijn.

Al diegenen, die betrokken zijn bij de uitvoering mogen later meespelen”, aldus een toelichting van drs. B.J. Klerk van Economische Zaken. Hij zei vertrouwen te hebben in het verloop van de conferentie. “Er is door de Betonvereniging zorgvuldig gekeken welke partijen dit spel spelen.” Die partijen zijn door de Betonvereniging uitgenodigd voor de conferentie.

Geen beslissingen

Deelnemers aan de conferentie zijn minder verwachtingsvol. Een woordvoerder uit de betonindustrie zei vooral te komen voor informatie. “Beslissingen nemen is er niet bij. Daarvoor moet ik toch terug naar mijn bedrijf.”

Een woordvoerder van de ingenieursvereniging ONRI zei: “Er is al veel bereikt op het gebied van bouw- en sloopafval in het kader van de markt. De partijen moeten het echter nog iets meer eens worden om een volgende stap te ke zetten. De overheid wil dat de branche haar initiatieven gaat dragen. Ik moet echter nog zien dat hier iets wordt besloten. Ik denk dat de bijeenkomst meer informatief zal zijn.” Ook ir. J. Tepper van de NFK, de overkoepelende organisatie van fabrikanten van kunststof produkten, zei: “Ik ga hier blanco heen en zie wel wat er gebeurt. Ik verwacht er echter niet veel van.”

Goede toekomst

Een deelnemer van NS Milieu zei het jammer te vinden dat er niet over grond gesproken wordt.

“Wij hebben veel grond over en ke ook veel grond gebruiken. Bovendien komen er jaarlijks 100.000 ton ballast van de spoorbaan, we zouden graag zien dat die hergebruikt wordt.”

Een positief geluid kwam van prof. ir. J. Kristinsson van de Technische Universiteit Delft. Hij was betrokken bij de voorbereidingen van het thema van de conferentie. “De afgelopen maanden is het de goede kant uitgegaan. Het onderwerp is veel breder geworden. Ik zie een heel goede toekomst, er staat de bouw een grote verandering te wachten. Dat is mijn filosofie en deze conferentie strookt daarmee.” Kristinsson verwacht van de conferentie wel concrete beslissingen.

Reageer op dit artikel