nieuws

Aannemingsbedrijf uit De Rijp bestaat 40 jaar Woestenburg: groot in kleinschalig werk

bouwbreed

Onder het motto ‘Alles in huis om niets uit de weg te gaan’ voert Aannemingsbedrijf W. Woestenburg BV uit ‘het beste dorp van Holland’, De Rijp, alle mogelijke werken uit op het gebied van de gww. Dat varieert van een achtertuintje bij een particulier tot een compleet bestemmingsplan van 20 ha. De nadruk ligt daarbij op het kleinschalige werk, vandaar dat Klaas Woestenburg, die op 1 april de leiding van het bedrijf overneemt, zijn bedrijf typeert als “groot in kleinschalig werk”.

Eigenlijk was de oprichter van het bedrijf, Willem Woestenburg, tuindersknecht, maar begin jaren vijftig liep de werkgelegenheid in die branche drastisch terug. Veel tuinders stopten en gingen in ‘de fabriek’ of bij aannemers werken. Willem Woestenburg liet zich omscholen tot straatmaker, en begon, na eerst een paar jaar bij een baas gewerkt te hebben, in 1955 zijn eigen bedrijf. Aanvankelijk alleen, maar geleidelijk aan met een steeds grotere ploeg straatmakers.

In de loop van de jaren zestig werden zowel de activiteiten als de leiding van het bedrijf uitgebreid. Jan Tromp, die in 1961 als boekhouder/opperman bij Woestenburg kwam, en Jaap Zomerdijk, de huidige directeur, vormden een driemanschap met Willem Woestenburg. Gezamenlijk bouwden zij het bedrijf uit tot de middelgrote onderneming van nu, actief op bijna elk terrein in de grond-, weg- en waterbouw. Inmiddels is Woestenburg met pensioen en zit Tromp in de vut. Zomerdijk stopt officieel in april, maar blijft voorlopig nog even aan als directeur, zolang opvolger Klaas Woestenburg het nog erg druk heeft met de certificering van het bedrijf volgens NEN ISO 9001.

Woestenburg voert niet alleen werken uit, het bedrijf ontwerpt ook zelf. Met behulp van een AutoCAD tekensysteem worden tekeningen voor kleine en grote werken gemaakt, varierend van het al eerder genoemde achtertuintje tot, in samenwerking met een stedebouwkundige, een compleet uitbreidingsplan. Grote man van het CAD-systeem is Jaap Woestenburg, net als Klaas een zoon van de oprichter.

Arbozorg

Het straten gebeurt bij Woestenburg nog met de hand, maar dat wil volgens Klaas Woestenburg bepaald niet zeggen dat het bedrijf geen oog heeft voor de arbeidsomstandigheden. “Bij het congres vorig jaar in Rosmalen over ‘Gezond straatwerk’ lag de nadruk op het ‘vleien’. Wij besteden vooral veel zorg aan het voortraject en daarin hebben we op het het gebied van de arbo heel veel bereikt. Wij hebben een ziekteverzuim van slechts 4 %, dus kennelijk doen we het nog niet zo slecht.”

Het bedrijf heeft ook meegewerkt aan een pilotpo op het gebied van de arbozorg, en heeft die zorg nu als een vast element in het bedrijf. “Met veel zaken die onder arbozorg vallen waren wij overigens allang bezig, alleen heette het toen nog niet zo”, aldus Woestenburg, die zelf arbo/milieu-coordinator van het bedrijf is. Of hij dat na 1 april nog is, is overigens nog de vraag, omdat hij zelf vindt dat zo’n functie eigenlijk niet door ‘de baas’ kan worden vervuld.

Volgens Jaap Zomerdijk is de sfeer in het bedrijf goed te noemen, hetgeen ook blijkt uit het feit dat er maar heel weinig verloop onder het personeel is. Hij benadrukt dat de mensen het belangrijkst zijn. “Zij vormen de spil van het bedrijf.”

Soestdijk

Vol trots vertelt hij over een van de aardigste opdrachten van het bedrijf, de vervanging en uitbreiding van het rioolstelsel van paleis-complex Soestdijk. Aan deze opdracht ging een strenge selectie door de Rijksgebouwendienst vooraf. Kennelijk deed Woestenburg het werk goed, want na afloop werden alle bij de uitvoering betrokken medewerkers door prinses Juliana en prins Bernhard uitgenodigd voor een toast en een praatje na afloop.

Het werkgebied van het bedrijf is in principe Noord-Holland boven het Noordzeekanaal. Naast straatwerk gaat het daarbij onder meer grondwerk, het al genoemde rioleringswerk, bruggenbouw, cultuurtechnische werken, gemalen (zowel geheel nieuwe, als de reconstructie van de onderbouw van oude molens), sloopwerken, levering van grond en zand en verhuur van stalen rijplaten. Speciaal voor de klanten in West-Friesland is er een vestiging in Opmeer, dat fungeert als technisch steunpunt.

Het bedrijf beschikt over een eigen timmerwerkplaats en een constructiewerkplaats, zodat bruggen en dergelijke in eigen beheer ke worden vervaardigd. Verder is er een servicedienst op het gebied van rioleringen, die dag en nacht en in het weekend bereikbaar is.

Omzet

Zomerdijk en Woestenburg zijn duidelijk optimistisch over de toekomst, vooral ook omdat het bedrijf op een uitgebreid terrein actief is. Zo wordt zo’n 10 % van de omzet behaald in de dijkversterking en daar valt nog heel wat in te doen. De directie streeft naar een gelijkmatige groei, vooral ook om het vaste personeel, zo’n 125 mensen, aan het werk te ke houden. De omzet schommelt inmiddels zo rond de – 25 miljoen. Al met al is er volgens Klaas Woestenburg sprake van een gezond bedrijf, zowel financieel als uit een oogpunt van ziekteverzuim.

Reageer op dit artikel