nieuws

Woningtekort Hong Kong loopt fors op

bouwbreed

Hong Kong moet voor 2001 zo’n 330.000 sociale woningen bouwen wil het aan de vraag naar woonruimte ke voldoen. Vooralsnog zal de Britse kroonkolonie er niet in slagen dat aantal in aanbouw te nemen. Er zijn onvoldoende locaties voor de publieke woningbouw.

De terreinen die de regering levert zijn niet per direct te gebruiken, omdat de basisinfrastructuur ontbreekt. Tussen 1988 en 1993 stelde het bestuur 184 hectare beschikbaar voor de woningbouw. Het departement voor de huisvesting kon daar slechts 47 hectare direct van gebruiken.

Het huisvestingsdepartement wil nu zelf de aanleg van de basisinfrastructuur op nieuwe bouwlocaties financieren. Het bijbehorende ontwikkelingsfonds kan naar verwacht over zo’n f. 30 miljoen beschikken, wat jaarlijks de bouw van 10.000 extra woningen mogelijk maakt.

Geld

Geld alleen is evenwel niet voldoende voor de ontwikkeling van de woningbouw. De regering dient volgens het huisvestingsdepartement in toereikende mate bouwgrond met de benodigde voorzieningen beschikbaar te stellen.

Crisismanagement

Tussen 1953 en 1993 liet het departement ruim 1 miljoen sociale woningen bouwen. Aanvankelijk ging het om niet meer dan een uitermate eenvoudig onderdak voor de laagste inkomens. Het volkshuisvestingsbeleid kwam doorgaans overeen met crisismanagement.

Een tienjarenprogramma dat in 1971 begon, verschoof de inhoud van het beleid meer naar een actief ruimtelijk beleid dat tegelijkertijd meer aandacht schonk aan de uitvoering van de woningen.

Temeer omdat de regering het standpunt innam dat goede en betaalbare woonruimte bijdroeg aan de sociale rust en daarmee aan de economische ontwikkeling van Hong Kong.

Inkomensgrens

In 1993 woonde ongeveer de helft van de 6 miljoen inwoners van Hong Kong in een gesubsidieerde sociale woning. In april vorig jaar verhoogde het departement voor de volkshuisvesting de inkomensgrens voor sociale woningen met 8,6 procent. Tegelijkertijd liepen ook de inkomensgrenzen voor koopsubsidies op. Daardoor komen meer mensen in aanmerking voor een sociale huurwoning, zodat de nu al lange wachtlijst nog groter wordt.

Hetzelfde effect veroorzaakt de versoepeling van de voorwaarden waarop mensen in aanmerking ke komen voor een sociale huurwoning. Speciale aandacht schenkt het departement aan de huisvesting van ouderen. De gouverneur van Hong Kong wil dat voor 1997 zo’n 4000 woningen worden gebouwd voor deze groep.

Reageer op dit artikel