nieuws

Witmarsum wil steun van Europese Unie voor renovatie kerk

bouwbreed

De koepelkerk in het Friese Witmarsum verkeert in de problemen. De witte koepel van de kerk zakt vervaarlijk door. Bonte knaagkevers hebben de eikehouten stijlen waarop de koepel rust aangevreten en door de inwerking van vocht, mede als gevolg van een verkeerde plaatsing van de dakgoten, zitten hele stukken muur los. Ondertussen heeft ook de zwam hele delen van de koepeltoren aangetast.

De hervormde kerk is bekend in Europa doordat kerkhervormer Menno Simonsz in Witmarsum werd geboren en lange tijd in de kerk preekte. In de Witmarsummer kerk, die werd gebouwd in 1633, moet volgend jaar de 500ste geboortedag van Simonsz worden gevierd. De verwachting is dat doopsgezinde volgelingen uit de hele wereld naar Witmarsum komen.

Bestrijdingsplan

De kerkvoogdij hoopt voor die tijd het gebouw in ere te hebben hersteld. Dat zal op z’n vroegst net voor de bouwvak van 1996 zijn. Een en ander is afhankelijk van de Europese subsidie die los moet komen.

Toen de monumentenwacht zeven jaar geleden knaagkever constateerde, werd door architect Syds Lautenbach uit Bolsward een onderhoud- en keverbestrijdingsplan opgezet. Het geld ontbrak echter om een en ander uit te voeren. Om de ergste nood te ledigen werden als tijdelijke oplossing in 1991 trekstangen in de kerk aangebracht. Twee jaar eerder was, uit angst voor meer scheuren in de muren, al besloten om te stoppen met het luiden van de zware klok.

Inmiddels is er voldoende geld voor een totale restauratie van de oude kerk. Een voorzichtige raming gaat uit van een bedrag – 1,3 miljoen, “maar dat kan best nog wel eens hoger uitvallen”, aldus een woordvoerder. Het benodigde geld komt van het rijk (ruim – 700.000), de restauratiecommissie ( – 150.000) en van provincie, Prins Bernhard-fonds en het kerkbestuur.

Twee delen

Omdat deze bedragen ontoereikend zijn om het werk ineens uit te voeren, zou de restauratie aanvankelijk in twee delen worden uitgevoerd.

De EU in Brussel heeft voor 1995 echter een speciaal fonds in het leven geroepen voor religieuze monumenten met een grote historische of architectonische waarde voor Europa. De resterende – 300.000 hoopt het kerkbestuur nu uit dit fonds te ke krijgen. Hoogstwaarschijnlijk dit voorjaar wordt het werk aanbesteed.

Reageer op dit artikel