nieuws

Werknemers beraden zich op acties Cao-onderhandeling bouw breekt op vut-regeling

bouwbreed

De onderhandelingen voor een nieuwe bouwcao zijn gebroken. Breekpunt voor de vakbonden bleek vooral de houding van werkgevers over de vut-regeling te zijn. De diverse vakbonden gaan zich nu beraden welke actievormen zullen worden toegepast om de werkgevers te bewegen “niet alleen over de vut te praten, maar over een totale cao”, zoals voorzitter Van der Meulen van de bouwbond CNV het uitdrukte.

“Dit heb ik nog niet eerder meegemaakt”, aldus Van der Meulen. “We zijn na acht onderhandelingsronde weer helemaal bij af. Op het nulpunt of zelfs min nul. Op deze manier is onderhandelen volstrekt zinloos”. Van der Meulen vervolgde: “Dit is geen onderhandelen. Dit is mensen willens en wetens in het harnas jagen. Ze willen geen cao, maar slechts een afgeslankte vut-regeling.” Volgens werkgeversonderhandelaar Vahstal heeft zijn delegatie wel degelijk een constructief voorstel voor de vut gedaan.

Risicofonds

Volgens werkgevers zou er een vut-regeling voor de duur van vijf jaar moeten komen, waarin wordt voorgesteld dat uitgetredenen in totaal over een budget van 350 % van het jaarsalaris zouden ke beschikken. In de visie van werkgevers zou een premie van 6 % gedurende die vijf jaar mogelijk zijn, omdat werkgevers bereid zijn om gedurende die vijf jaar uit het Risicofonds f. 150 miljoen per jaar beschikbaar te stellen. Werknemers zouden in hun visie bereid moeten zijn een en ander mee te financieren. Voorgesteld werd dat te doen door inlevering van vijf roostervrije dagen per jaar. Maar ook andere financieringsvormen zouden door werknemers ke worden gebruikt.

Wensen

Volgens Vahstal bleek dit voorstel niet bespreekbaar omdat de vakbonden alles wensen te bespreken in relatie tot werkgelegenheidspoen. “Maar wij vinden dat niet over poen moet worden gesproken, maar dat er structurele oplossingen moeten komen, bijvoorbeeld door het introduceren van zogenaamde modellen. Werkgevers zouden bereid zijn om in de gww-sector met een jaarmodel te gaan experimenteren. Een dergelijk model geeft de mogelijkheid dat er ‘s-zomers langer wordt gewerkt, waardoor ‘s-winters wordt voorkomen dat men ontslagen wordt.”

Vahstal gaf toe dat ze ten aanzien van de gedeeltelijk arbeidsgeschikten geen ontslagverbod wensen te accepteren. Wel een inspanningsverplichting om ze via herscholing zo mogelijk voor de bedrijfstak te behouden.

Geringer budget

Volgens onderhandelaar Bram Visser van de bouwbond FNV waren de vakbonden tijdens de gisteren gehouden achtste onderhandelingsronde juist bereid gebleken akkoord te gaan met een geringer budget voor de vutperiode om uit de impasse te komen. Maar de nu voorgestelde vut-regeling door werkgevers geeft geen enkel uitzicht op een structurele oplossing, waarbij de huidige regeling via een overgangstermijn wordt omgebogen van een omslagstelsel naar een systeem met collectieve en individuele bijdragen.

“Na vijf jaar hebben we daar allesbehalve zicht op.” Ook hij hekelde de onderhandelingstaktiek van werkgevers. “Vahstal had deze achtste keer rustig uit de notulen van de tweede vergadering ke voorlezen, want aan hun standpunt is niets gewijzigd.”

De bondsraad van de bouwbond CNV komt vandaag bijeen om de actiemodellen te bespreken. De vakbondsraad van de bouwbond FNV wordt ook opgeroepen, terwijl het hoofdbestuur van Het Zwarte Corps eveneens wordt geinformeerd. Onderhandelaar Middendorp van de HZC is het volkomen met de twee andere vakbonden eens, dat de handelwijze van werkgevers tot niets leidt.

Reageer op dit artikel