nieuws

Volgelopen kelders en kruipruimten niet meteen leegpompen

bouwbreed

Kelders en kruipruimten van woningen die volgelopen zijn met water moeten niet dadelijk leeggepompt worden. Daarvoor waarschuwen provincie en gemeentes in Limburg.

Nu de bewoners van Itteren, Borgharen, Roosteren en Illikhoven naar hun woningen mogen terugkeren, zouden zij in de verleiding ke komen om het water dat nog in kruipruimten en kelders aanwezig is weg te pompen.

Zolang het grondwater hoog staat, kan men dat beter niet doen. De waterdruk van buitenaf op de kelder of de fundering zou te hoog ke worden en de constructie kan dan scheuren.

Bovendien is het beter als de constructies geleidelijk aan drogen om krimpscheuren te voorkomen. De bewoners hebben daarom ook het advies gekregen om hun woningen niet dadelijk warm te stoken, maar de temperatuur in huis geleidelijk op te laten lopen.

Bovendien is het verstandig om niet te snel met herstellen van schade te beginnen, maar te wachten tot de constructie behoorlijk droog is. Het kan maanden duren voordat het zover is.

In verband met het aantonen van geleden schade wordt aanbevolen om foto’s te maken van de situatie die bij terugkeer wordt aangetroffen. In Itteren en Borgharen zijn containers geplaatst, waar bewoners vuil en modder kwijt ke.

Hoewel de kans op ernstige verontreiniging klein is, wordt toch aanbevolen om kinderen niet in het slib van de Maas te laten spelen. Provincie en gemeentes onderzoeken monsters van het slib op concentraties zware metalen, zoals cadmium, zink en lood.

De uitslag van dit onderzoek wordt volgende week bekendgemaakt.

Reageer op dit artikel