nieuws

‘Vlek 29’ wordt eerste woonwijk met keurmerk

bouwbreed

In de Leidse wijk Stevenshof wordt op de locatie ‘Vlek 29’ een bouwplan gerealiseerd dat voldoet aan de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Op het eerste gezicht een gewone wijk met zestig twee-onder-een-kapwoningen, maar er is expliciet aandacht besteed aan de sociale veiligheid en inbraakpreventie. Geen gemakkelijke klus, want het gaat om een experiment en daardoor is het soms zoeken naar produkten die aan de eisen van het keurmerk voldoen.

“Hoe omschrijf je in het bestek waterdicht aan welke voorwaarden moet worden voldaan?” Dat is het belangrijkste probleem waar projectleider H.W.A. van Leeuwen van de gemeente Leiden mee zat nadat hij ‘ja’ had gezegd op het voorstel van de Politie Hollands Midden om mee te werken aan de bouw van de eerste woonwijk die het Politiekeurmerk Veilig Wonen zal ontvangen.

De gemeente Leiden past geen tropisch hardhout toe en ook aluminium en kunststof kwamen niet in aanmerking om milieu- en prijstechnische redenen. Dus was het zoeken naar een alternatief in naaldhout dat aan de eisen van het keurmerk voldoet.

Inbraakwerendheid

Van Leeuwen: “In tegenstelling tot de fabrikanten van kunststof en aluminium kozijnen is de houtmarkt nog niet op de eisen met betrekking tot inbraakwerendheid ingespeeld. Normaal zouden we in het bestek een bepaald soort kozijn voorschrijven. Maar de leveranciers van houten kozijnen kennen nog geen keurmerk, zodat we alle onderdelen in het bestek zo moeten formuleren dat we uiteindelijk toch het gewenste totaalprodukt krijgen.” Het gevolg is ook dat er geen keuze mogelijk is uit een groot aantal produkten.

Maar Van Leeuwen is ervan overtuigd dat zijn probleem snel wordt opgelost. “De markt moet nog aan het idee wennen dat er een totaalprodukt moet worden geleverd dat aan de eisen voldoet. Als het keurmerk eenmaal is ingeburgerd, gaat iedereen ernaar vragen en komt er vanzelf een grotere keuzemogelijkheid.”

Architect ir. J.S. de Haan van Architectenburo Verheijen/Verkoren/De Haan uit Leiden heeft ook al geanticipeerd op het feit dat er waarschijnlijk geen inbraakwerende garagedeur op de markt is; hij heeft de deur die de garage met de woning verbindt als inbraakwerende buitendeur uitgevoerd.

Van Leeuwen en De Haan zien echter zowel bij de kozijnen- en slotenindustrie als bij de fabrikanten van garagedeuren een inhaalslag, zodat het aanbod over een jaar waarschijnlijk veel groter is dan nu.

De veiligheid van ‘Vlek 29’ begint al bij de stedebouwkundige opzet van de wijk. Zo is bijvoorbeeld veel aandacht besteed aan de achterkanten van de woningen. De wijk kent geen achterpaden, die volgens de politie ‘super inbraakbevorderend zijn’. Vrijwel alle achtertuinen grenzen aan het water, terwijl de afzonderlijke tuinen een erfscheiding krijgen in de vorm van een ligusterhaag. Potentiele inbrekers zullen zich daardoor wel twee keer bedenken voordat zij daadwerkelijk de achterzijde van de woning benaderen. Er is namelijk geen vluchtweg.

Doorgang

Door het ontbreken van achterpaden moest wel een oplossing worden gezocht om de achtertuin te ke bereiken. Daarom is een doorgang naar de achtertuin gemaakt via de garage.

Omdat de achtertuin moeilijk bereikbaar is voor vuilcontainers is daarvoor aan de voorkant van de woningen een speciale inpandige ruimte gecreeerd. De vuilcontainers ke zo ook niet meer als opstapje naar een raam op de eerste etage worden gebruikt. Dat is sowieso geen aantrekkelijke route voor een inbreker, want de garages hebben een overstek en de vanaf het dak van de garage bereikbare ramen zijn inbraakwerend uitgevoerd.

Niveaus

Zo zijn op alle niveaus voorzieningen getroffen om de veiligheid te waarborgen. Varierend van het verlichtingsplan van de wijk tot ingebouwde pl-armaturen in de luifels boven de voordeur; van aandacht voor zichtlijnen in de wijk tot de situering van woonvertrekken aan de straatzijde; van de wijkontsluiting voor auto’s tot de plaats van de brievenbus; van de kleinschalige opbouw tot de aanleg van leidingen voor verlichting aan de achterzijde van de woningen.

Over de meerkosten ke Van Leeuwen en De Haan eigenlijk nog niets zeggen. “Het is een experiment. Wat het kost en wat het in de praktijk oplevert moet nog blijken”, aldus Van Leeuwen. Per woning wordt naar schatting een paar honderd gulden extra uitgegeven.

De politie Hollands Midden is er in elk geval van overtuigd dat het experiment op grote schaal navolging verdient. Initiatiefnemer T.J.B. Hesselman: “Het publiek wil veiligheid. En dit is een aantrekkelijke methode die niet als regelgeving wordt gezien.”

De politie Hollands Midden heeft de plannen voorlopig goedgekeurd. Als de wijk wordt opgeleverd wordt nog gecheckt of de wijk inderdaad het Politiekeurmerk Veilig Wonen verdient.

Een maquette van ‘Vlek 29’ is tijdens de Bouwbeurs te zien op de stand van Cobouw die geheel in het teken staat van veiligheid en inbraakpreventie.

Reageer op dit artikel