nieuws

‘Vinex-huizen’ worden te duur

bouwbreed

Het bouwen van goedkope (huur)huizen op de vier Vinex-locaties in de Stadsregio Rotterdam zal een hele opgave worden. De gestegen grondkosten is de grote boosdoener en maakt daarom huren beneden f. 700 schier onmogelijk. Met creativiteit en de inzet van eigen middelen kan het probleem worden getackeld.

“Corporaties zouden bijvoorbeeld alleen het casco neer moeten zetten. De huurder kan dan door zelfwerkzaamheid het huis verder aankleden”, filosofeert J.L.P. Post, voorzitter van het Samenwerkingsverband Rijnmond-Corporaties (SRC), op het eind van het gesprek.

Zijn organisatie, waarbij 45 corporaties zijn aangesloten, houdt zich nu volop met dit probleem bezig.

“Naast sobere huizen bestaat ook de mogelijkheid om de reserves van de corporaties aan te spreken, of het verkopen van huizen uit het huidige bestand. Met de verkregen middelen ke dan de goedkope woningen worden gerealiseerd.”

De twee laatste aanbevelingen die Post noemt, staan in het gisteren gepresenteerde mega-rapport over de woningmarkt in de Stadsregio Rotterdam. Het Onderzoeksinstituut OTB van de TU Delft heeft een jaar aan het onderzoek gewerkt. In het gesprek bij hem thuis gaat Post in op een aantal opvallende zaken in het rapport, dat de naam ‘Mozaiek woningmarkt Stadsregio Rotterdam’ mee kreeg.

Warme broodjes

In het voorlopige Vinex-convenant tussen Rijk en de stadsregio is afgesproken dat de komende tien jaar 53.000 nieuwe woningen op de Vinex-locaties Achtkamp, Smitshoek, Noordrand en Kop van Zuid moeten worden gebouwd. In principe wordt vastgehouden aan de verdeling 70 procent markt en 30 procent sociaal.

De onderzoekers maken zich niet zo’n zorg over het 70-procents-stuk van de markt. De nieuwe woningen mogen rekenen op een gezonde belangstelling. Rustig gelegen eengezins-koopwoningen tot f. 227.000 zullen als warme broodjes over de toonbank gaan. Vervelend voor aannemer en/of poontwikkelaar is dat deze consument uiterst kritisch zal zijn, zo melden de onderzoekers.

Bouwfonds

“Alleen een omslag in de conjunctuur, die tot gevolg heeft dat de rente oploopt, zou roet in het eten ke gooien”, stelt Post. “Een grotere zorg is dus de realisatie van woningen in de goedkope klasse. Gestegen grondkosten en de geringe rijksbijdrage zijn een handicap.Creativiteit is nodig om dit probleem op te lossen. Wat is er op tegen om ontwikkelingscombinaties te vormen met marktontwikkelaars. Op dit moment is de Rotterdamse corporatie Volkswoningen bezig op de Kop van Zuid. Zij brengt daar haar beheerservaringen in en krijgt commerciele kennis van de andere partijen.” Post gaat niet in op de vraag of Bouwfonds Nederlandse Gemeenten bij het oplossen van deze problematiek een rol moeten spelen.

Revolving fund

Vorige week kondigde Rotterdam namelijk aan dat zij als kritische aandeelhouder gaat voorstellen om een revolving fund samen met het fonds op te zetten waaruit de goedkopere woningen dan gefinancierd moeten worden.

Post ziet problemen bij zo’n fonds – “hoe kan je dat laten revolveren” – maar zwijgt verder omdat dat een zaak is van de gemeente Rotterdam. De corporatie-man maakt zich meer zorg over het uitblijven van het definitieve Vinex-uitvoeringsconvenant. “Op dit moment is er geen woningnood in het gebied, maar als het uitstel nog langer gaat duren zal dat wel het geval gaan worden.”

Tussen het bestuur van de Stadsregio Rotterdam en het Rijk is onlangs, na een jaar onderhandelen, een voorlopig overeenkomst getekend. Op dit moment moeten daar de achttien afzonderlijke gemeenten een oordeel over vellen en dat is een uiterst moeizaam proces.

Gezond verstand

Rollebollend gaan de wethouders over straat omdat het merendeel van de gemeenten niet wil bouwen voor de stad Rotterdam. Post ziet dat met lede ogen aan, maar heeft goede hoop dat het gezonde verstand zal overwinnen.

“Ontwikkelingen moeten gewoon passen in een regionaal plaatje en ke niet bepaald worden door plaatselijke belangen. Verzoening is moeilijk. Ik ga er vanuit dat spontaniteit voor spreiding zal zorgen. Je houdt een Rotterdammer niet tegen die wil gaan wonen in Smitshoek. Ook al claimt Barendrecht dat gebied.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels