nieuws

Verspild steungeld is verantwoordelijkheid van Oost-Duitsland

bouwbreed

Het verdwijnen van miljarden marken aan steun voor de opbouw van het Oosten van Duitsland is een zaak voor de oostelijke deelstaten en gemeenten. Dat is het oordeel van de Duitse minister Th. Waigel van Financien.

Degenen die het vrije beschikkingsrecht over de miljarden wilden, moeten volgens hem nu ook de verantwoordelijkheid dragen als grote missers aan het daglicht treden. Waigel schrijft dit in het tverschenen nummer van zijn partijblad, de Bayern-koerier van de CSU. Hij reageert daarmee op de bewering van de rekenkamer in de oostelijke deelstaat Sachsen-Anhalt dat 10 procent of meer van al het geld dat naar het Oosten is gegaan, is verdwenen.

Waigel stelt dat de oostelijke deelstaten hem destijds bekritiseerden voor zijn uitlatingen dat zij vooral een zuinig en doelgericht beleid moesten gaan voeren. Hij noemt het duidelijk dat zijn toenmalige waarschuwingen en advies gerechtvaardigd waren. Volgens Waigel moeten de politici in de oostelijke deelstaten eventuele fouten van de afgelopen jaren onderzoeken en de nog bestaande misstanden onmiddellijk herstellen. Afgelopen weekeinde liet Waigel al weten dat de zaak zal worden bestudeerd. Een woordvoerster van zijn ministerie verklaarde dat het departement, indien nodig, een onderzoek zal instellen.

Reageer op dit artikel