nieuws

Vermeend zet tanden in dossier stadhuis Den Haag

bouwbreed

Het dossier Stadhuis Den Haag ligt bij staatssecretaris van Financien Willem Vermeend. Zijn departement gaat de aan- en verkoop transactie aan een nader onderzoek onderwerpen omdat gebruik is gemaakt van de omstreden btw-constructie.

De gemeente Den Haag heeft voor de aankoop van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds ( f. 275 miljoen) een stichting (Stichting ‘Beheer’) opgericht. Door deze zogenaamde Onroerend-Goed-Lichaam constructie derft de schatkist f. 8 tot f. 10 miljoen aan btw-inkomsten. Daags voor de kerst van 1994 heeft Vermeend een brief naar de Belastingen gestuurd waarin deze constructie wordt verboden. Het zou de schatkist f. 280 miljoen gaan kosten.

Uit de stukken die naar de Haagse gemeenteraad zijn gestuurd blijkt dat stichting al op 12 december 1994 is opgericht, ruim voor de missive van Vermeend.

Het raadsstuk: “Voordeel van deze vorm is dat de volledige btw-verrekening plaatsvindt op het moment dat het opstalrecht voor de Stichting wordt gevestigd. Eventuele latere wetgeving kan deze verrekening niet meer beinvloeden. De belastinginspecteur heeft zich met de constructie en de uitgangspunten akkoord verklaart.”

EU en btw

De staatssecretaris gaat vooral de onafhankelijkheid van de stichting, die bestaat uit drie personen, aan een onderzoek onderwerpen en hoeveel huur er jaarlijks door Den Haag wordt overgemaakt.

De raadsstukken melden een persoon die wordt benoemd door de Residentie en de huur is f. 15 miljoen per jaar.

Eerdere uitlating van zijn woordvoerster dat het verboden is, worden schoorvoetend teruggenomen. “Eerst wordt gekeken of we kans hebben om deze zaak te winnen. Lukt het niet dan werpen we de handdoek in de ring,” aldus Korrie Louwes van Financien.

Deze zeer voorzichtige opstelling heeft te maken met het feit dat de Belastingdienst een aantal keren heeft gefaald bij de bestrijding van dergelijke btw-constructies. In Den Haag is de nieuwe Brandweerkazerne op een dergelijke wijze mogelijk gemaakt.

De stad Den Haag is nauwelijks bereid om een halt toe te roepen aan btw-constructies voor gemeentelijke diensten en corporaties. Wethouder Peter Noordanus is van mening dat hij niet de ‘troep’ hoeft op te ruimen die de regering maakt.

Vermeend verwacht binnen een maand te komen met een reparatiewet.

Omdat deze aanpassing van de huidige btw-richtlijn mogelijk in strijd is met EG-richtlijnen voert Financien koortsachtig overleg met Brussel.

Reageer op dit artikel