nieuws

Vereniging bevordert brandveilig bouwen

bouwbreed

In navolging van Groot-Brittannie en Duitsland beschikt Nederland nu ook over een nationaal platform waar alle belanghebbenden met elkaar ke overleggen over de verbetering van de brandveiligheid van de werk- en woonomgeving.

De resultaten in het buitenland tonen aan dat een dergelijke organisatie leidt tot verbetering van de kwaliteit van bouwproducten, tot meer inzicht bij architecten en ingenieurs in de keuze van materialen en tot een groter algemene bewustzijn dat brandveiligheid meer is dan alleen een economisch belang. De vereniging Brandveilig Bouwen Nederland wil initiatieven ontplooien om tot een nationale overlegstructuur te komen. De organisatie nodigt gekwalificeerde producenten en officiele vertegenwoordigers van brandveilige materialen of -systemen uit met bijvoorbeeld koepelorganisaties van deskundigen deel te nemen aan het gemeenschappelijke belang van brandveilig bouwen. Nadere inlichtingen verstrekt de vereniging via tel/fax 04128-1546.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels