nieuws

Ultimatum loopt vrijdagavond om zes uur af Bonden dreigen met acties in stukadoorsbranche

bouwbreed Premium

De werkgevers in de stukadoors-, afbouw- en terrazzobranche hebben tot vrijdag a.s. 18.00 uur van de bouwbonden van FNV en CNV “de tijd gekregen op hun schreden terug te keren”. Dat slaat op de onderhandelingen voor een nieuwe cao, zoals die tot nog toe door werkgevers zijn gevoerd. Na zes rondes is men nog ver van een akkoord verwijderd.

Werkgevers, verenigd in de organisaties NAVAS, NEVAP en de Vereniging Terrazzo- en Vloerenbedrijven hebben na een aantal onderhandelingsrondes hun achterban geraadpleegd. Dat heeft echter niet geresulteerd in overeenstemming over de werknemersvoorstellen.

Die hebben betrekking op handhaving van de prijscompensatie, handhaving van de eindejaars-uitkering en voorstellen ten aanzien van verruiming van werkgelegenheid, arbeidsmarkt en vakopleiding.

Verslechteringen

Werkgevers blijven, aldus de bonden, vasthouden aan verslechteringen van de beloning bij ziekte (bij ziekmelding heeft de werknemer na twee wachtdagen nog maar recht op een uitkering van 80 % van het vast overeengekomen loon).

Ook zou de aanvulling door werkgevers van de ww-uitkering de bonden willen de aanvulling tot 80 % verlengen tot dertien weken) moeten worden afgeschaft alsmede de eindejaars-uitkering.

Er valt volgens de bouwbonden geen enkele afspraak op het gebied van werkgelegenheid, arbeidsmarkt en vakopleiding te maken, terwijl de werkgevers ook nog af willen van de automatische prijscompensatie.

Al na de vijfde onderhandelingsronde op 19 januari lieten de bonden de werkgevers weten dat op deze wijze geen cao-akkoord valt af te sluiten. De cao-onderhandelingen werden toen verdaagd omdat de werkgeversdelegatie toen aangaf te weinig mandaat te hebben.

Onvoldoende ruimte

Raadpleging van hun achterban blijkt nu toch onvoldoende ruimte te hebben opgeleverd om met succes een nieuwe cao voor het stukadoors-, afbouw- en terrazzobedrijf te ke afsluiten.

Als vrijdagavond zes uur geen positieve reactie van de werkgevers is verkregen is volgens de bouwbonden van FNV en CNV “een ernstig conflict onafwendbaar”. Beide bonden rest dan niets anders dan met kracht acties in gang te zetten, zo liet men weten.

Reageer op dit artikel