nieuws

Tytsjerksteradiel richt zich op ouderen

bouwbreed

Woningbouwvereniging Talma in Drachten hoopt nog voor het jaar 2000 een fikse uitbreiding van het aantal ouderenwoningen in de gemeente Tytsjerksteradiel te ke realiseren. In totaal gaat het om zo’n 200 appartementen.

Per wooncentra wordt gestreefd naar gemiddeld twintig wooneenheden. De plannen voor dergelijke centra in Burgum en Hurdegaryp beginnen concrete vormen aan te nemen. Directeur Dirk van der Zee hoopt dat voor de bouwvak van 1996 kan worden begonnen met de plannen in Hurdegaryp.

Hoe groot de wooneenheden in Hurdegaryp en Burgum worden hangt af van de procedures. De planning is om in Hurdegaryp veertig woonruimten te bouwen en in Burgum twee gebouwen met in totaal zestig wooneenheden te realiseren. Voor de overige centra heeft Talma zijn oog in eerste instantie laten vallen op Oentsjerk, Tytsjerk, Garyp, Eastermar en Gytsjerk.

Reageer op dit artikel