nieuws

Tommel meldt onverwacht tekort op VROM-begroting

bouwbreed

Gemeenten hebben eind vorig jaar zoveel woninggebonden subsidies tot besteding laten komen, dat het ministerie van VROM opeens met een tekort op zijn begroting zit opgescheept. In totaal moet deze kabinetsperiode nu voor f. 115 miljoen nog een dekking worden gevonden.

Het was deze mededeling van staatssecretaris Tommel in een overleg met de Vaste Kamercommissie voor VROM, die de drie aanwezige Kamerleden (Hofstra (VVD), Giskes (D66) en Van der Burg (PvdA)) de wenkbrauwen hoog deed optrekken.

Immers, er kon op basis van een brief van Tommel van 20 december 1994 vanuit worden gegaan dat gemeenten over de jaren 1992, 1993 en 1994 een kleine f. 460 miljoen aan BWS-gelden (objectsubsidies, verstrekt op basis van het Besluit Woninggebonden Subsidies) zouden moeten terugstorten op de begroting van VROM.

De vooruitzichten waren voor de Nationale Woningraad zelfs reden om een uitgewerkt voorstel naar de Kamer te sturen, waarin werd gepleit voor een extra subsidie voor sociale huurwoningen op Vinex-locaties. En de diverse fracties lieten op voorhand al weten dat toekomstige overschotten uitsluitend en alleen in de volkshuisvesting gestoken dienden te worden.

Achtergebleven

Tommel moest de woordvoerders en dus ook de NWR echter teleurstellen. De omvang van de oversparingen valt flink tegen, of, in de visie van de staatssecretaris, mee. De gemeenten blijken massaal gehoor te hebben gegeven aan de oproep van de toenmalige staatssecretaris Heerma om gebruik te maken van de lage rentestand en dus vooral veel gesubsidieerde woningen te gaan bouwen.

Eind 1994 zijn er opeens zoveel subsidieaanvragen ingediend dat van de verwachte oversparing van bijna f. 460 miljoen nog maar f. 180 miljoen over is. Van het BWS-budget 1994 blijft zelfs helemaal niets over, terwijl de brief nog repte van f. 237,5 miljoen.

En dat schept een probleem voor VROM, omdat de verwachte BWS-gelden al wel waren ingeboekt in de begroting voor 1995. “We zitten dus met een dekkingsprobleem”, aldus Tommel. De omvang daarvan valt mee: in 1995 is er een tekort van f. 4 miljoen en in 1996 tot 2005 f. 27,75 miljoen. “In deze regeringsperiode moeten we dus nog een dekking vinden voor f. 115 miljoen.”

Tommel zal de oplossing voor het probleem in de begroting voor 1996 aan de Tweede Kamer meedelen.

Reageer op dit artikel