nieuws

Stormvloedkering Nieuwe Waterweg

bouwbreed Premium

De Stormvloedkering Nieuwe Waterweg die bij Hoek van Holland wordt aangelegd moet bij voltooiing het achterliggende gebied van Rotterdam en Dordrecht beschermen tegen hoogwaterstanden bij Noordwesterstorm, met een kans van voorkomen van eens in de tienduizend jaar.

De Bouwcombinatie Maeslant Kering verzorgt zowel het ontwerp als de feitelijke bouw van de kering. Gewerkt wordt aan verdere completering van de stalen sectordeuren die de Nieuwe Waterweg ke afsluiten. Op de foto het noordelijke landhoofd met kerende wand, vakwerkarmen en funderingsconstructie die in gesloten stand grote krachten naar de ondergrond zal afvoeren. Zie ook pagina 3

Reageer op dit artikel