nieuws

Stichting VIBA Expo vindt steenwol geen milieuvriendelijke isolatie

bouwbreed

De Stichting VIBA Expo te ‘s-Hertogenbosch vindt steenwol geen milieuvriendelijk isolatiemateriaal. Ze heeft het verzoek van Rockwool om met steenwol deel te mogen nemen aan de permanente VIBA-tentoonstelling van mens- en milieuvriendelijke produkten, afgewezen.

“Op meerdere punten is de steenwol van Rockwool net niet door onze toetsing heengekomen”, aldus een woordvoerder van VIBA Expo. Deze organisatie heeft de expositie overgenomen van de Stichting VIBA, een initiatief van de Vereniging Integrale Bio-Ecologische Architectuur. De afwijzing van Rockwool houdt in, dat de steenwolisolatie niet in aanmerking komt voor de permanente tentoonstelling van materialen voor gezond en mens- en milieuvriendelijk bouwen.

De VIBA hanteert een standaardprocedure, waarbij aanvragen getoetst worden op biologische en ecologische aspecten. Daarbij gaat het om vier fasen van de levenscyclus van het produkt, namelijk de winning, de produktie, het gebruik en de sloop. Leveranciers van produkten en materialen die wel aan de voorwaarden voldoen ontvangen een certificaat en ke bedrijfslid worden van de VIBA. Het betreffende produkt of materiaal wordt dan in een Bouw/Milieu Documentatiemap (BMD) opgenomen. Met de BMD wil de VIBA invloed uitoefenen op de totstandkoming van een Europees systeem voor certificatie ten aanzien van milieukwaliteit in de bouw.

Geen verrassing

Volgens ir. C.P.H. Wijshoff van Rockwool Lapinus BV te Roermond komt de afwijzing niet als een volledige verrassing. “Ons produkt was naar het oordeel van de VIBA niet zo milieuvriendelijk als bijvoorbeeld cellulose. Als isolatiemateriaal is het wel acceptabel, maar het komt net niet in aanmerking voor de aanduiding ‘extra milieuvriendelijk’. Tijdens de toetsing is de mening van de VIBA wel herzien. Steenwol-isolatie van Rockwool wordt nu meer als milieuvriendelijk gezien dan voorheen.” Wijshoff zet overigens vraagtekens bij toetsingen zoals door de VIBA. “Het is een niet-gestandaardiseerde beoordeling. Wij vragen ons af waarom bijvoorbeeld kwaliteitsbeoordelingen wel geregeld zijn, en milieutoetsingen niet.”

Volgens Wijshoff is er een veelheid aan toetsingen, die verschillende resultaten opleveren. Rockwool Lapinus streeft naar een enkele, gestandaardiseerde beoordeling van de milieukwaliteit van bouwmaterialen en -produkten.

Reageer op dit artikel