nieuws

Speciaal bouwprogramma moet Brussel herbevolken

bouwbreed

Om een einde te maken aan de gestadige teruggang van het aantal inwoners wil Brussel, via een speciaal bouwprogramma en het afremmen van de stadsvlucht, over tien jaar ruim 50.000 inwoners meer hebben in de centrumgemeenten van de Belgische hoofdstad. Dat moet gebeuren door tien jaar lang jaarlijks 3400 nieuwe woningen te bouwen.

De Brusselse minister Jos Chabert, die op dat vlak verantwoordelijk is, zegt dat dit alleen mogelijk zal zijn als Brussel leefbaarder wordt gemaakt. Dat betekent volgens hem in de eerste plaats een veiliger stad en een groener leefomgeving. Als het Brusselse gewest er bovendien in slaagt om ook de stadsvlucht van gezinnen naar de aantrekkelijke buitenwijken in te perken, verwacht minister Chabert dat het aantal inwoners van de Brusselse agglomeratie tegen het jaar 2005 met ongeveer 52.000 inwoners zou ke stijgen.

Brussel heeft overigens zoals vele andere steden al jaren af te rekenen met een vlucht uit de stad. Vooral de meer gegoede burgers trekken weg uit de vaak verpauperde, verloederde en door toenemende criminaliteit onveilig geworden stadsdelen.Tussen 1981 en 1991 keerde een kleine 5 procent van de bevolking (43.000 mensen) de hoofdstad de rug toe.

In 1993 gaf de Brusselse gewestregering een eerste aanzet om de stadsvlucht een halt toe te roepen door een nieuwe huisvestingspolitiek te gaan voeren. Deze nieuwe aanpak luidde: meer sociale woningbouw, renovatie van oude woningen of vervanging hiervan door nieuwe woningen.

Door het grotere woningaanbod dat hierdoor ontstond gingen de huurprijzen omlaag en bereikte ze in vele gevallen de afgelopen jaren een aanvaardbaar niveau.

Woonpark

Tot de nieuwe plannen die op jaarbasis tot het jaar 2005 telkens 3400 nieuwe woningen moeten opleveren behoort ondermeer nog een plan om de verkoop van bouwgronden tegen betaalbare prijzen aan te moedigen.

Ook de talrijke clandestiene kantoren in Brussel, waarvoor geen vergunning bestaat en die vroeger woningen waren, moeten dat opnieuw worden. Met een speciale belasting op leegstaande panden wil de Brusselse overheid verkrotting tegen gaan en poontwikkelaars en andere speculanten de pas afsnijden.

De Brusselse overheid participeert ook in particuliere huisvestingspoen. Zo wordt de vroegere Rolinkazerne omgevormd tot een modern woonpark.

Een van de gevolgen van de nieuwe huisvestingspolitiek van de Brusselse gewestregering is wel, dat het wonen in de randgemeenten rond Brussel (Woluwe, Oudergem en Ukkel) weer geleidelijk aan een heel stuk duurder aan het worden is.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels