nieuws

Rotterdam steunt zes poen woonmonumenten

bouwbreed Premium

In Rotterdam zijn zes poen door de gemeente aangewezen voor subsidiering in het kader van de regeling voor Woonhuismonumenten. Voor dit doel is jaarlijks f. 2 miljoen beschikbaar. De gehonoreerde plannen zijn de voormalige Huishoudschool in de Graaf Florisstraat, De Raedtkade, Willem Buytewechstraat, Boeregat, voormalige Leidsche Veem en voormalig Ichtus College. Het geld voor deze poen komt uit het budget 1994. Voor het budget 1995 staan in elk geval al twee Stadstimmerpoen in Bospolder op de nominatie. Die zijn volgens B en W van groot belang voor de kwaliteitsverbetering van de stadsvernieuwing in die wijk.

Voor de laatste keer zullen B en W uitstel verlenen aan een jaren geleden al gedane reservering van f. 253.000 ten behoeve van Oud Delfshaven. Vooralsnog wordt de reservering gehandhaafd. Maar als er nu opnieuw geen concrete uitvoeringsplannen komen, wordt de reservering geschrapt.

Reageer op dit artikel