nieuws

Resolutie roept werkgevers op tot concessies Bouwvakkers stemmen in met stakingsacties

bouwbreed Premium

De honderden bouwvakarbeiders, die donderdagavond de tien protestbijeenkomsten in het land bezochten, hebben een oproep aan werkgevers gericht om te komen tot concessies en/of toezeggingen om het afgebroken cao-overleg weer vlot te trekken. In een resolutie legden ze ook vast in te stemmen met vergaande acties inclusief het houden van werkstakingen als werkgevers geen gevolg aan deze oproep geven.

De donderdagmorgen begon al met werkonderbrekingen in de Bollenstreek, op poen in Zoetermeer en Rotterdam, waar honderden bouwvakkers zich lieten informeren over de stand van zaken door bestuurders van de bouwbonden van FNV en CNV en de vakvereniging Het Zwarte Corps.

Tussen de middag werd op talrijke bouwplaatsen de schafttijden ‘verlengd’ om uiting te geven aan het ongenoegen dat zowel ten aanzien van de cao voor het bouwbedrijf als die voor het stukadoors-, afbouw- en terrazzobedrijf geen principe-akkoord kon worden afgesloten.

Donderdagavond gaven honderden bouwvakkers en stukadoors acte de presence op protestbijeenkomsten in Leeuwarden, Marum, Raalte, Huissen, Weert, Berkel- Enschot, Goes, Rotterdam, Nieuwegein en Amsterdam.

‘Onbegaanbare weg’

Voorzitter Fr. van der Meulen sprak in Marum, waar hij de toehoorders liet weten “dat deze keer de koninklijke weg van de onderhandelingstafel onbegaanbaar bleek omdat de tegenpartij niet bereid bleek tot constructief overleg”. De werkgeversvoorstellen voor een nieuwe bouwcao bevat slechts verslechteringen.

“Zo vinden ze dat werknemers zich voor een deel van het ziekengeld zelf maar moeten bijverzekeren., waardoor oudere werknemers of werknemers met een chronische ziekte het risico lopen met torenhoge premies te worden opgezadeld”, aldus Van der Meulen. Voorts wil men geen aanvulling van de ww-uitkering tot 80 %, maar die juist afschaffen, evenals de eindejaarsuitkering van wao’ers.

Ook aan terugdringing van overwerk door een extra heffing en door overwerk in vrije tijd uit te betalen hebben werkgevers geen boodschap, aldus Van der Meulen. “Als het aan hen ligt wordt de overwerkvergoeding afgeschaft en komen werknemers 24 uur per dag beschikbaar gedurende zeven dagen per week zonder extra toeslag.”

Banen voor langdurig werklozen, allochtonen en vrouwen of gedeeltelijk arbeidsgeschikten worden niet in het vooruitzicht gesteld. “Werkgevers hebben letterlijk gezegd dat ze niet willen gaan leuren met een werknemer die maar een been heeft.”

Adders onder het gras

In Amsterdam ging eerste onderhandelaar Bram Visser van de bouwbond FNV vooral ook in op de vut-voorstellen. “Als we niets doen, zitten we binnen een paar jaar op een premie van 10 % of hoger”, aldus Visser. Maar onder de voorstellen van werkgevers om daar iets aan te doen zitten zeker drie addertjes onder het gras, zo liet hij weten.

Hun nieuwe regeling, een budget van 3,5 maal het jaarsalaris voor de totale vutperiode, zou per 1 april al moeten ingaan, waardoor werknemers die nu tegen hun vut aanzitten, worden geconfronteerd met een uitkering van iets meer dan 40 %, in plaats van een uitkering van 75 %, zoals door de vakbonden voorgesteld.

De tweede adder betreft de termijn van vijf jaar, waarvoor zo’n vutregeling volgens werkgevers wordt aangegaan. “Daarmee lopen we het levensgrote risico dat we de vut op termijn alsnog kwijt raken.”

De derde adder is het voorstel van werkgevers om ten behoeve van deze regeling gedurende die vijf jaar elk jaar opnieuw vijf roostervrije dagen in te leveren. “Wij hebben best wat over voor een nieuwe, goede vut, maar dit voorstel is buiten alle proporties”, aldus Visser.

Als er niet snel een nieuwe cao komt zal er vanaf 1 april a.s. in het geheel geen vut-regeling meer bestaan. Werkgevers laden daarmee de zware verantwoordelijkheid op zich dat vut-gerechtigde werknemers dan niet meer ke uittreden, aldus deze cao-onderhandelaar.

Stakingen

Zowel bij deze bijeenkomsten als bij die in Raalte, waar HZC-voorzitter Middendorp de leden toesprak, werd een resolutie aangenomen, die “niet alleen werkgevers oproept concessies te doen, die een basis vormen voor een nieuwe onderhandelingsronde, waarvan redelijkerwijs verwacht mag worden dat die zullen resulteren in een voor beide partijen goede en acceptabele cao”, maar waarin ze ook instemmen met verdergaande acties tot en met stakingen toe als die concessies uitblijven.

In de loop van volgende week zal door het gezamenlijk actiecomite van de vakbonden worden besloten wanneer de werkonderbrekingen zullen moeten overgaan in een ultimatum aan werkgevers met uitzicht op stakingen. De bereidheid tot staken blijkt onder de leden bijzonder groot, zo vernamen wij op het centrale actiekantoor in Woerden.

Reageer op dit artikel