nieuws

Rechter fluit collega terug over nieuwbouw Margraten

bouwbreed

Door een nieuwe uitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is de mogelijkheid tot het bouwen van vijf woningen aan de Putsteeg in het Limburgse Bemelen onzeker geworden.

Vorig jaar april nog gaf rechter J. van der Does van de Raad van State vijf personen toestemming om aan de Putsteeg een nieuwe woning te bouwen. Van der Does oordeelde toen dat de bouw in overeenstemming was met het geldende bestemmingsplan. Mogelijk is hij daar te snel mee geweest. Inmiddels zijn twee van de woningen in aanbouw.

De uitspraak van rechter Van der Does stuitte op fel verzet van enkele bewoners van de Antoniusbank, die tegenover de bouwlocaties aan de Putsteeg wonen. Zij waren niet uitgenodigd op rechtszitting van maart vorig jaar, waarna in april de omstreden uitspraak volgde. In een speciale rechtszaak in juni vorig jaar vroegen de bewoners van de Antoniusbank de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State om nog eens kritisch te kijken naar de uitspraak van rechter Van der Does.

Deze afdeling heeft nu uitgemaakt dat het helemaal niet zeker is of de vijf nieuwbouwwoningen in overeenstemming zijn met het geldende bestemmingsplan. Bovendien heeft rechter Van der Does vorig jaar aangenomen dat er een goede toegangsweg ligt naar de woningen. De bezwaarmakers van de Antoniusbank stellen dat het hier gaat om een voetpad van twee meter breed. In de wegenlegger staat het pad als voetpad aangeduid. Omdat er veel twijfels bestaan over de toelaatbaarheid van de nieuwbouw moet de kwestie in een nieuwe rechtszaak worden behandeld, aldus de Afdeling bestuursrechtspraak die het verzet van Antoniusbank-bewoners gegrond verklaarde. De nieuwe rechtszaak wordt zo snel mogelijk behandeld.

In een poging de problemen op te lossen heeft het gemeentebestuur een bestemmingsplanwijziging vastgesteld. Maar Gedeputeerde Staten hebben deze wijziging voor een deel afgekeurd.

Reageer op dit artikel