nieuws

Raad van Beroep vernietigt wao-boetes

bouwbreed

De Centrale Raad van Beroep, de hoogste nationale rechter in de sociale zekerheid, heeft zeventien representatieve wao-boetes (malus) vernietigd. Werkgevers kregen de boete omdat zij een arbeidsongeschikt personeelslid geen passend werk hadden aangeboden.

De rechter meent dat de bedrijfsverenigingen de boete-aanslagen onvoldoende hebben gemotiveerd. De werkgeversorganisaties VNO en NCW signaleren dat de bedrijfsverenigingen weliswaar in het ongelijk zijn gesteld, maar dat de uitspraak de uitvoering van de regeling nog gecompliceerder maakt dan zij al was. Nu het kabinet al heeft besloten tot afschaffing van de wao-boetes per 1 januari 1996, is er alle aanleiding de inning van de boetes direct te staken, menen de werkgeversorganisaties.

Tot dusver is over 1993 en 1995 voor circa 40.000 arbeidsongeschikte werknemers aan hun voormalige werkgevers een boete opgelegd. Het gaat in totaal om meer dan f. 400 miljoen. Daarvan is de helft geind.

Reageer op dit artikel