nieuws

Pierre Janssen

bouwbreed Premium

gefascineerd door daken

Op de derde themamiddag-dakbijeenkomst sprak Pierre Janssen bewogen over zijn fascinatie voor daken. Daarbij bepaalde hij zich vooral tot de platte en hellende daken uit de grijze oudheid van ver voor onze jaartelling tot in de Romeinse tijd.

Ruud Ostendorf

Hij bleek overigens evacueeslachtoffer te zijn van de wateroverlast de afgelopen weken, waardoor naar zijn zeggen een hoop illustratiemateriaal verloren is gegaan. Hij begon zijn speech over hunebedden. Die vormden tenslotte ongeveer de eerste platte daken door keien gedragen, maar dan voor de doden.

“Adembenemend is vooral de grootte van deze geweldige platte keien.” Volgens Janssen woog een hunebed gemakkelijk 25 ton. “Hoe de primitieven de keien op hun plaats kregen is een raadsel.”

Naadloos ging Pierre Janssen vervolgens over op de grottekeningen, die in Zuid Frankrijk in de Ardeche recentelijk zijn ontdekt.

Hellende daken

Het opvallende daarbij was dat tussen de tekeningen van de meest vreemde dieren, wilde paarden en huisdieren, ook tekeningen van hellende daken voorkwamen. Pierre Janssen moest echter meteen toegeven, dat dit niet direct behoefde te betekenen dat het ook daken waren. Het konden net zo goed afbeeldingen van kooien zijn of iets totaal anders.

Egypte

Ten zuiden van Cairo in Egypte is een geweldige open vlakte ontdekt, waar voorheen omstreeks 1370-1350 jaar geleden een behoorlijk moderne stad moet hebben gestaan. “De stad zou nooit ke verdwijnen, maar heeft slecht enkele jaren overleefd”, aldus Janssen. Opmerkelijk was, dat de huizen platte daken hadden van gebakken kleielementen, opgelegd op zware houten liggers. Er werd zuinig met hout omgesprongen, omdat hout schaars was en is in die contreien.”

Binnen waren de gebouwen zeer fraai, met hoge gladde zuilen in natuurlijke kleuren en er waren schitterende wandreliefs”, aldus Janssen. Er is tamelijk veel bekend over de bouwwijze, omdat maquettes van de woning mee gingen in het graf van belangrijke personen.

Anatolie

In de resten van een stadje Anatolie in Turkije is een vrij moderne stadsstructuur gevonden met woningen met platte daken.

Opmerkelijk van dit stadje was, dat het geen ingangen bezat. De huizen waren dusdanig geformeerd, dat de stad onneembaar was. De toegang tot de stad was uitsluitend via ladders en de daken.

“De ladders ke echter ook net zo goed touwladders zijn geweest”, aldus Pierre Janssen, omdat men toen waarschijnlijk nog geen houten ladders kende.

Reageer op dit artikel