nieuws

Ouderen zien nog geen heil in ROA

bouwbreed

De ouderenbonden in Amsterdam en Noord-Holland maken zich ernstig zorgen over de consequenties van een stadsprovincie voor het ouderenbeleid. Tachtig afgevaardigden van de seniorenorganisaties hebben hun opvattingen omtrent de voorstellen voor een Amsterdamse stadsprovincie samengebracht en woensdag naar staatssecretaris Van der Vondervoort van binnenlandse zaken en het ROA-bestuur gestuurd.

De Amsterdamse en Noordhollandse afgevaardigden van de seniorenbonden kwamen dinsdag bijeen op een studiedag in Zaanstad. Zij vertegenwoordigen negentigduizend vijftigplussers in de regio.

De bonden willen dat er een “integraal, stadsprovinciaal ouderenbeleid” wordt gevoerd. Woningbouw (aanpassing nieuwbouw en toewijzing), openbaar vervoer, Wet Voorzieningen Gehandicapten, zorg, participatie, versterking van de positie van de zorgvragers, voorlichting en gelijke rechten voor alle senioren in het ROA-gebied zijn daarvan voorname onderdelen voor de ouderen.

Reageer op dit artikel