nieuws

Onderzoekschool Bouw krijgt startsubsidie van EZ

bouwbreed

Minister Wijers van Economische Zaken heeft voor de jaren 1995-1999 een startsubsidie van f. 5 miljoen toegekend aan de Onderzoekschool Bouw. Het is de bedoeling dat dit geld vooral wordt besteed aan onderzoek ten behoeve van de vitaliteit van het Nederlandse bouwbedrijfsleven.

“EZ ziet de bouw dus zitten”, concludeert prof.ir. Jelle Witteveen tevreden, nu bekend is geworden dat hij subsidie krijgt van het ministerie van Economische Zaken.

Hij is wetenschappelijk directeur van de Onderzoekschool Bouw, een samenwerkingsverband van vier faculteiten in Delft, Eindhoven en Twente dat begin vorig jaar van start ging. Het doel van zijn instituut is het universitaire bouwonderzoek en de opleiding van onderzoekers te bundelen.

Daardoor moet meer samenhang in het onderzoek en meer aandacht voor de maatschappelijke context ontstaan.

Het geld van Economische Zaken zal worden besteed aan onderzoek ( f. 3 miljoen), apparatuur ( f. 0,5 miljoen) en cursussen en workshops ( f. 1,5 miljoen). Deze laatste zijn met name bedoeld om onderwerpen voor onderzoek uit het bedrijfsleven te laten ‘opborrelen’.

De onderzoekschool moet voor het onderzoeksdeel, zoals bij vrijwel alle EZ-subsidies, zelf een even groot bedrag op tafel leggen. Witteveen denkt dat geld vooral bij het bedrijfsleven te halen en twijfelt er niet aan of dat lukt.

Met TNO Bouw heeft de onderzoekschool overigens een samenwerkingsovereenkomst om coordinatie van het Nederlandse bouwonderzoek te bevorderen.

Om te waken over de besteding van het geld is een adviesraad uit het bouwbedrijfsleven in het leven geroepen die onder leiding staat van dr.ir. J. Strating, groepsdirecteur van Stork Engineering en Contracting Group. Deze raad heeft overigens een bredere taak en adviseert ook over het totale programma van de onderzoekschool.

Thema’s

Een deel van het geld van EZ zal worden besteed aan enkele grotere, overkoepelende thema’s. Witteveen denkt onder andere aan de arbeidsomstandigheden in de bouw, duurzaam bouwen en het voortbrengingsproces in de bouw.

Niet bekend

Aan de onderwijskant wil Witteveen het EZ-geld vooral besteden aan onderwijs in vakken die zijn gericht op de professionalisering van de onderzoeker en de inpassing van het onderzoek in zijn maatschappelijke context, want “het is ongelooflijk belangrijk om over de randen van je vakgebied heen te kijken. En tot nu toe gebeurt dat te weinig.”

Reageer op dit artikel