nieuws

Omstreden btw-opzet bij koop Haags stadhuis

bouwbreed

Het Haagse stadhuis wordt gekocht in een zogenaamde Onroerend-Goed-Lichaam constructie (OGL). Stichting Beheerskantoor Stadhuis verwerft voor f. 275 miljoen het stadhuis van de ontwikkelaar, het Algemeen Burgelijk Pensioenfonds (Abp). Het levert de residentie een btw-besparing op van f. 8 tot f. 10 miljoen.

Den Haag en het Abp zijn voor de aankoop- en verkooptransactie niet over een nacht ijs gegaan. Maanden is er gestudeerd door externe advocaten (de Brauw Blackstone en Westbroek) en fiscalisten (Coopers en Lybrand). Men kwam unaniem tot de conclusie dat verkoop/aankoop in een OGL-vorm voor beide partijen goed zou uitwerken.

“Er ontstaat een win/win-situatie. Het Abp krijgt ineens f. 275 miljoen en kan dat geld vanwege de hoge rentevoet goed wegzetten. De gemeente Den Haag heeft een btw-voordeel en kan ook nog eens de rente beheersen. Het aankoopbedrag wordt namelijk via lang- en kortlopende leningen van de markt gehaald. Op deze manier zijn we beter in staat rente-schommelingen te managen. Het is beter dan huren.”

Met enige trots lichtte wethouder Peter Noordanus gisteren de wijze van aankoop toe. Het deert hem niks dat de staatssecretaris van Financien, Willem Vermeend, een kruistocht is begonnen tegen btw-constructies. Door vastgoed op een dergelijke wijze te verwerven loopt de Nederlandse staat inkomsten mis. “De Belastingen hebben deze aankoop goedgekeurd. Het lijkt me niet dat Vermeend daarom zal ingrijpen”, verklaart Noordanus.

Fel tegen

“Daar kan Noordanus niet zeker van zijn”, zegt Korrie Louwes, voorlichtster fiscale zaken van het ministerie Financien. “Ons departement blijft fel gekant tegen dergelijke constructies. Binnen een maand is wetgeving over dit onderwerp te verwachten. Misschien dat ‘Grote Ondernemingen’ van het Belastingkantoor in Den Haag dit plan al vorig jaar heeft goedgekeurd anders kan het niet, omdat Vermeend in een schrijven aan de kantoren btw-constructies vanaf januari heeft verboden.”

De Haagse wethouder is niet onder de indruk van het argument. “Het verbieden van deze btw-constructie is in strijd met EG-richtlijnen. Daarnaast zijn veel gemeentelijke vastgoedobjecten op een dergelijke wijze aangekocht.”

Het aankoopplan moet nog door de gemeenteraad worden goedgekeurd. Naar verwachting gebeurt dat op 2 maart over het collegevoorstel. Zonder slag of stoot zal dat niet gebeuren omdat Den Haag een artikel 12 gemeente is. Dat houdt ook in dat het Rijk meebeslist over een dergelijke grote investeringen in ruil voor financiele steun.

Wilma Bouw is volop met de afbouw bezig. Naar verwachting zal in september het totale complex zijn opgeleverd. De eerste oplevering is in mei van de bibliotheek. De inschatting is dat de aannemer het omstreden po “met een positief resultaat zal afsluiten.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels