nieuws

Normalisatie Instituut publiceert nieuwe normen voor inbraakwerend hang- en sluitwerk

bouwbreed Premium

Het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) heeft de tweede druk van de norm NEN 5088 en een herziening van het ontwerp NEN 5089 over de inbraakveiligheid van gebouwen gepubliceerd. Met de publikatie van deze normen speelt het NNI in op de wens van de markt om stringentere eisen te stellen aan hang- en sluitwerk in verband met de toenemende kleine criminaliteit. Bovendien zijn de nieuwe normen aangepast aan de ontwikkelingen in de Europese normalisatie van hang- en sluitwerk. De eerste Europese normen zullen waarschijnlijk binnen twee jaar verschijnen; deze zullen dan de overeenkomstige delen van de NEN 5089 vervangen.

NEN 5088 geeft aan hoe en wanneer bepaalde typen hang- en sluitwerk moeten worden toegepast om een minimaal niveau van inbraakwerendheid te verkrijgen. In NEN 5089 zijn de eisen, beproevingsmethoden en kwaliteitsaanduidingen vastgelegd.

Hang- en sluitwerk wordt nu onderverdeeld in drie klassen: standaard, zwaar en extra zwaar. De oude klasse ‘aanvullend’ is daarmee vervallen.

Commentaar op het tweede ontwerp NEN 5089 kan tot 1 juni 1995 worden ingediend bij het NNI te Delft. De kritieken zullen niet worden gebruikt om een definitieve Nederlandse norm te maken, maar worden meegenomen bij de opstelling van de Europese normen.

Reageer op dit artikel