nieuws

Noord-Brabant trekt f. 15,8 mln uit voor bodemsanering

bouwbreed

Dit jaar zullen gedeputeerde staten van Noord-Brabant f. 15,8 miljoen opnemen ter dekking van de kosten van bodemsanering. Ook in de komende jaren zal dit bedrag deze omvang hebben. Dekking van het bedrag zal plaatsvinden via een jaarlijks toe te kennen budget van het ministerie van VROM (90% van de kosten), een bijdrage van de gemeenten (7,5%) en een provinciale bijdrage (2,5%).

Voorts hebben GS besloten enkele adviesbureaus uit te nodigen voor het uitvoeren van 36 orienterende onderzoeken naar bodemsanering.. Tevens zullen op basis van meervoudige uitnodiging 27 nadere onderzoeken 14 saneringsonderzoeken, 17 saneringsplannen en 4 grondwatersaneringen worden aanbesteed.

Reageer op dit artikel