nieuws

Noodwet voor honderd kilometer dijkverzwaring

bouwbreed Premium

Het is vrijwel onmogelijk een versnelde aanpak van de slechtste dijkvakken te starten zonder een noodwetje. De huidige wetgeving zou onvoldoende mogelijkheden bieden om verdere vertraging door bestuurlijke procedures te voorkomen. “Als er geen ad hoc-wet komt, loopt de noodzakelijke verzwaring weer jaren vertraging op”, zo zei de Gelderse gedeputeerde J. van Dijkhuizen.

Dat is de uitkomst van verscheidene voorbereidende overleggen tussen onder meer de provincies, de betrokken ministeries en de waterschappen, aldus de Unie van Waterschappen.

Onder anderen de ministers De Boer (VROM) en Jorritsma (Waterstaat) hebben dinsdag in een kort overleg over eventuele invoering van een interim-wet gesproken.

Volgens een woordvoerster van de unie moet de noodwet van toepassing worden op ongeveer honderd kilometer dijk. Welke dijkvakken precies onder de regeling moeten vallen, wordt bepaald in een zogeheten ‘urgentielijstje.’ Dit wordt nog deze week in overleg met Rijkswaterstaat definitief opgesteld, aldus de Unie van Waterschappen.

Reageer op dit artikel