nieuws

Nog geen aanklacht vervuiling Gender

bouwbreed Premium

De gemeente Eindhoven is nog niet van plan om bij de officier van justitie een aanklacht in te dienen tegen het Waterschap en de gemeente Veldhoven inzake vervuiling van het in 1994 nog gesaneerde riviertje De Gender. Dat verklaren B en W van Eindhoven in de beantwoording van vragen vanuit de gemeenteraad.

Het schoonmaken van het riviertje kostte de gemeente indertijd f. 650.000. Maar gebleken is dat de bron van de toen gesaneerde vervuiling nog steeds bestaat: de – geregelde – overstort van een riool, te weten een persleiding van het Waterschap bewesten de Poot van Metz, net op grondgebied van de gemeente Veldhoven.

“Nu al is de bodem van de Gender op Eindhovens grondgebied stroomafwaarts weer diepzwart gekleurd”, aldus raadslid J. Zijlstra. De ware vuillast van de rivier is volgens hem daarmee nog niet eens aangegeven: “Je zou ke zeggen dat onze schoonmaakregel van vorig jaar er een was van dweilen met de kraan open, ware het niet dat het hier gaat over de daden van overheden die minstens de schijn hebben van een milieumisdrijf.”

Daders

Als daders noemt hij het Waterschap en/of de gemeente Veldhoven. Die hebben weliswaar bijgedragen aan het schoonmaken van de Gender “maar hebben nagelaten structurele verbetering in de rioolleidingen aan te brengen. Hier is sprake van groot kwaad.”

Desondanks willen burgemeester en wethouders van Eindhoven nog wachten met juridische stappen. Gelet op het natte najaar 1993 en voorjaar 1994 achten ze “enige visuele overlast van verdund rioolwater in de Gender vooralsnog acceptabel”.

Verder vinden ze dat het Waterschap en de gemeente Veldhoven “zich voldoende inspannen om binnen hun technisch-financiele mogelijkheden de vervuiling op korte termijn structureel te verbeteren”.

De gemeente Veldhoven treft binnen vijf jaar “ingrijpende maatregelen om de tien overstorten die lozen op de Gender te saneren, onder meer door de bouw van een aantal bergbezinkbassins. Deze maatregelen hebben de hoogste prioriteit.”

Reageer op dit artikel