nieuws

NFK inventariseert kunststofrecycling

bouwbreed Premium

De Nederlandse recyclingindustrie heeft in 1993 circa 232.000 ton kunststofafval ingenomen. Daarvan is in Nederland 135.000 ton herverwerkt tot maalgoed, regranulaat of nieuwe produkten.

Bovendien is 82.000 ton afval in onbewerkte vorm geexporteerd voor herverwerking in het buitenland. De rest is gestort of verbrand. Dat blijkt uit het rapport ‘Kunststofrecycling – inzameling en herverwerking’ dat is geschreven naar aanleiding van een inventariserend onderzoek van de Nederlandse Federatie voor Kunststoffen (NFK) te Leidschendam. De in Nederland herverwerkte hoeveelheid bedraagt 12 procent van de totale primaire kunststoffen die in ons land werden verwerkt.

Reageer op dit artikel