nieuws

Natuursteenwereld heeft eigen opleidingscentrum

bouwbreed Premium

Met de opening door minister Melkert van Sociale Zaken beschikt de Nederlandse natuursteenwereld sinds woensdagmiddag officieel over een eigen Opleidingscentrum. In dit te Utrecht gevestigde centrum ke mannen en vrouwen in maximaal honderd dagen worden omgeschoold tot machinaal natuursteenbewerker. Hun werkplaats bij een van de vierhonderd bedrijven in ons land is na de scholing vrijwel verzekerd.

De natuursteenbranche heeft de laatste jaren in ons land een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Het aantal bedrijven groeide tot bijna 400, het aantal hierin werkenden tot goed 2500 (tegen 1600 in 1989).

Parallel hieraan stond het Bedrijfschap Natuursteenbedrijf voor de taak de opleiding van de nieuwkomers grondig te moderniseren. Onderdeel hiervan vormt de uitbouw van de al jaren bestaande werkplaats in Utrecht tot een regelrecht Opleidingscentrum Natuursteen. Hiermee is gepaard gegaan de uitbreiding van het aantal werkplekken in dit centrum van twaalf naar achttien en het terugbrengen van de opleiding tot maximaal honderd scholingsdagen.

Vanzelfsprekend dat deze omgeschoolden zich na die goed vijf maanden opleiding nog niet met het ambachtelijk gewaardeerde predikaat ‘steenhouwer’ ke tooien. Zij voldoen echter wel aan alle startkwalificaties van de bedrijfstak en zijn daardoor direct en breed inzetbaar bij de meeste natuursteenbedrijven.

Zeker een baan

Vandaar dat de omscholing tot een vrijwel zekere baan leidt. De natuursteenbedrijven in ons land zitten gewoon om mensen te springen. Hun verdere opleiding ontvangen de omgeschoolden in het bedrijf zelf, al of niet aangevuld met de eveneens door het bedrijfschap georganiseerde verdere opleidingen.

Dit is noodzakelijk omdat de natuursteenbranche, ondanks de vergaande modernisering van de laatste jaren, naast het machinale werk nog veel ambachtelijkheid kent, onder andere in de restauratiesector. Aan de ombouw van de werkplaats bij het Centrum Vakopleiding te Utrecht, waar leerlingen tot voor kort in twaalf tot vijftien maanden voor het traditionele steenhouwersvak werden opgeleid, tot regulier Opledingscentrum werkte een reeks van organisaties mee. Naast het Bedrijfschap en de werknemers- en werkgeversbonden zijn dit het Regionaal Bestuur Arbeidsvoorziening West-Utrecht RBA en het Centraal Bestuur Arbeidsvoorziening CBA te Rijswijk.

Decentralisering

Inschakeling van het laatste was noodzakelijk door de decentralisering van de arbeidsbemiddeling welke de laatste jaren is doorgevoerd. Ook wordt door het Opleidingscentrum Natuursteen nauw samengewerkt met de SVB en de stichting BouwVakWerk. Dit alles maakte de officiele opening gistermiddag tot een hele happening waaraan velen uit de bouwwereld deelnamen. Zij allen kregen vervolgens de gelegenheid het centrum, dat beschikt over zeven moderne zaagmachines en negen schuur- en polijstmachines, te bezichtigen. Aansluitend hield het centrum open huis.

Reageer op dit artikel