nieuws

Nationale Woningraad: Het ministerie is zwaar aan het imponeren Tommel vaardigt eerste verbod btw-constructies corporaties uit

bouwbreed

Staatssecretaris Tommel heeft het eerste concrete verbod uitgevaardigd tegen de omstreden btw-constructies van corporaties. Het betreft constructies van de Stichting Verantwoord Wonen te Nieuwerkerk a/d IJssel en St. Anthonius van Padua te Noordwijkerhout. Vorige week hebben alle gemeenten in Nederland een brief gekregen van de regionale inspecties volkshuisvesting, waarin hen wordt verboden mee te werken aan de btw-constructies. “Het ministerie is zwaar aan het imponeren”, aldus de Nationale Woningraad; “Wapengekletter”, zo reageert het NCIV.

Een btw-constructie stelt een corporatie, die normaal gesproken niet btw-plichtig is, in staat btw over de nieuwbouwkosten van woningen terug te vorderen. Daartoe wordt een aparte rechtspersoon in het leven geroepen, waar het vruchtgebruik van de nieuwe woningen wordt ondergebracht. Op de kosten per woning kan zo een bedrag van – 10.000 worden terugverdiend.

De constructie is op zijn zachtst gezegd omstreden. Veel corporaties zagen de vinding van de Helmondse corporatie Volksbelang als het ei van Columbus en storten zich op de stichtingen, bv’s en cv’s.

Toen bleek dat dit de schatkist wel eens – 280 miljoen kon gaan kosten, waren de staatssecretarissen Vermeend en Tommel er als de kippen bij om een verbod uit te vaardigen.

De landelijke centrales van corporaties NWR en NCIV kwamen hiertegen in verzet. Fiscaal waren er geen belemmeringen voor deze btw-truc, en het Besluit Beheer sociale Huursector verbiedt corporaties helemaal niet om het vruchtgebruik onder te brengen in aparte rechtspersonen. Vermeend en Tommel werden langdurige juridische en fiscaal-rechterlijke procedures in het vooruitzicht gesteld, waarbij twee Bredase corporaties als proefkonijn zouden fungeren.

De gemeente Den Haag verwees ondertussen de argumenten van de bewindslieden ook naar de prullenbak, en stemde in met de btw-constructie van een Haagse corporatie. Daarmee waren VROM en Financien weer aan zet.

‘Niet fraai’

Die zet is inmiddels gedaan. Eerst met de brieven van de inspecties waarin wordt gesteld dat elke btw-constructie ter beoordeling moet worden voorgelegd aan de staatssecretaris en dat de besluiten van aanmerkelijk belang in ieder geval niet mogen worden uitgevoerd. En nu liggen er dan de eerste twee concrete verboden.

Volgens NCIV-directeur mr. W.D. van Leeuwen (beide corporaties zijn NCIV-lid) tracht Tommel langs de nu bewandelde weg de btw-constructie verre van de fiscale rechter te houden. “Hij dreigt met een aanwijzing; hij dreigt met het intrekken van de toelating; feitelijk doet hij alles om de btw-constructie van een fiscale toets af te houden. En dat is geen fraaie manier om dit te doen.”

Op de vraag hoe nu verder wordt gehandeld, stelt Van Leeuwen dat dit afhangt van de betrokken corporaties. “Zij hebben enige dagen bedenktijd gevraagd, om hun positie te bepalen. Maar als men tegen het besluit in beroep wil gaan, zullen wij als koepel onmiddellijk alle medewerking verlenen. Overigens kan men zich wel afvragen hoelang we hiermee moeten doorgaan. Gaan we op een gegeven moment rond de tafel zitten om te praten over een zodanige aanpassing van de constructie dat deze in de ogen van Tommel wel voldoet over het BBSH? Of liggen er inderdaad fiscale argumenten aan de handelwijze van Tommel ten grondslag en maakt deze bewindsman dus misbruik van het BBSH?”

‘Imponeergedrag’

Directeur drs. D. Hamersma van de NWR stelt dat het verbod zeer nauwkeurig zal worden bestudeerd. “We moeten ons hier juridisch en inhoudelijk over beraden.”

Het is volgens hem echter zo klaar als een klontje dat “het ministerie een flink scheve schaats aan het rijden is. Men is in ieder geval zwaar aan het imponeren.” Van Leeuwen deelt die mening: “Het is wapengekletter dat men nu laat horen.”

Volgens een woordvoerder van VROM is er echter geen sprake van imponeergedrag. “We reageren conform ons eerder ingenomen standpunt.”

Reageer op dit artikel