nieuws

Minister verbaasd over wens bedrijfstak De Boer: bouwcoordinatie bij EZ is bespreekbaar

bouwbreed Premium

Volgens minister De Boer van VROM is het onder-brengen van de bouwcoordinatie van de rijksoverheid bij het ministerie van Economische Zaken bespreekbaar. “Maar eigenlijk was ik van plan om, mede door middel van het Bouwberaad, zelf intensief contact te onderhouden met de bedrijfstak”.

De minister zei dit bij de opening van de Internationale Bouwbeurs in de Jaarbeurs in Utrecht. Zij reageerde hiermee op de openingstoespraak van voorzitter H.J. Oudshoorn van de Vereniging Tentoonstellingsgroep Bouwmaterialen en Bouwstoffen (VTBB). Hij liet weten dat ‘de bouw blij is met een eigen ministerie, maar liever had gezien dat EZ de bouwcoordinatie voor zijn rekening had genomen’. “De bouw is tenslotte een belangrijke economische drijfveer in ons land”, aldus Oudshoorn. De Boer liet na afloop van de bijeenkomst weten verbaasd te zijn.

“Ik wist niet dat de bouw dergelijke wensen koestert. Mijn staatssecretaris heeft inmiddels een intensief contact opgebouwd met de branche. Een en ander wordt steeds bekrachtigd in het bouwberaad. Mochten er echter serieuze stemmen opgaan de bouwcoordinatie naar EZ over te hevelen dan zullen we daar in het bouwberaad over moeten spreken. Wat mij betreft is het geen principe-kwestie”, aldus de bewindsvrouwe na afloop van de officiele opening.

Kwaliteit

De Boer liet weten dat ze bij de uitvoering van de Vinex-convenanten (in totaal 460.000 woningen) de kwaliteit scherp in het oog zal blijven houden. “Het mag niet zo zijn dat onder de druk van de hoge produktie we straks met een kwalitatief slechte woningvoorraad zitten opgescheept.” De Boer riep met name architecten op om in hun ontwerpen meer rekening te houden met de veranderde leefstijl. Eengezinswoningen zijn er volgens haar inmiddels wel genoeg. “Er breekt een nieuw tijdperk aan als het gaat om het gebruik van onze leefruimte. We stevenen af op een 24-uurs-economie. Dat betekent dat we andere eisen gaan stellen aan onze woning, ik denk dan bijvoorbeeld aan aparte studeerkamers voor beide partners.”

Ook het duurzaam bouwen heeft De Boer hoog in het vaandel. Ze liet weten dit, in haar periode van ministerschap, langs verschillende wegen te willen stimuleren: met warmte/ krachtkoppeling, energiezuinig ontwerpen, het gebruik van zonnecollectoren en afvalscheiding. De organisatie van de Jaarbeurs zei zich ‘ernstig bezorgd’ te hebben gemaakt over de opkomst bij de Bouwbeurs in verband met de watersnood.

Ontzenuwen

“Veel mensen dachten dat de beurs niet doorging. We hebben enorm veel telefoontjes gehad. Met extra advertenties hebben we dit gelukkig tijdig ke ontzenuwen”, aldus directeur beurzen en tentoonstellingen van de Jaarbeurs, A.H. Innemee. De Bouwbeurs wordt volgens hem steeds meer gezien als een professioneel medium voor bedrijven om hun produkten onder de aandacht te brengen. “Ondanks de aanvankelijk slechte bouwconjunctuur groeit de bouwbeurs nog steeds. Het is duidelijk dat ze een steeds vanzelfsprekender onderdeel wordt van de marketingstrategie van bedrijven. Daar zijn we bijzonder trots op.”

Reageer op dit artikel