nieuws

Minister bezorgd over impasse cao-overleg

bouwbreed Premium

Minister Melkert van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakt zich “ernstig bezorgd” over de impasse die dreigt te ontstaan in het arbeidsvoorwaardenoverleg, zowel bij het bankbedrijf, de metaalnijverheid als de bouw. “Wie nu niet investeert in werkgelegenheid en loonmatiging, die komt zichzelf op termijn dan wel tegen “, aldus de minister.

Vandaag doen partijen in de bouw in Woerden een achtste poging om een cao voor het bouwplaatspersoneel rond te krijgen.

Volgens minister Melkert is het economische draagvlak te klein om de lasten – lees WW-premies – als gevolg van te geringe werkgelegenheidsafspraken te ke dragen. Hij riep zowel werkgevers als werknemers op “zich bereid te verklaren het gemeenschappelijk belang boven het specifieke belang te stellen, omdat investeren in werkgelegenheid nu, de arbeidsmarkt straks ten goede komt.”

Hij herinnerde er aan dat het kabinet de voorwaarde heeft geschapen in de vorm van lastenverlichting ten behoeve van werkgevers om zich gematigd op te stellen. Hij wees voorts op de afspraken, die de sociale partners in het najaar hebben gemaakt om extra banen te scheppen.

Structureel overwerk

Een woordvoerder van de bouwbond FNV zei de zorg van minister Melkert te delen, “omdat de bouwwerkgevers tot nu toe hebben geweigerd iets te doen aan verruiming van de werkgelegenheid in de bouw. En dat terwijl is komen vast te staan dat er in de bouw sprake is van structureel overwerk ter grootte van 3400 manjaren.

De oproep aan vakbonden om zich gematigd op te stellen hebben wij willen beantwoorden, door naast werkgelegenheidsafspraken slechts te vragen om de automatische prijscompensatie”.

Hogere looneis

De onderhandelingsdelegaties van werkgevers en werknemers in de bouw komen vanmorgen in Woerden voor de achtste maal bijeen. Naar wij hebben vernomen zullen werkgevers royaal op de oude eisen van de bonden moeten ingaan, onder meer ten aanzien van de vut, om te voorkomen dat het overleg wordt afgebroken.

Als het overleg stokt volgen er acties – het bestuur van de bouwbond FNV heeft daartoe al het mandaat van de bondsraad – en hogere looneisen in navolging van hun vakcentrale.

Reageer op dit artikel