nieuws

Minder fysieke belasting bij produktie Boot Beton

bouwbreed

De fysieke belasting van een deel van de medewerkers in de fabriek van Boot Beton te Leimuiden is een stuk minder geworden. Dat komt door de invoering van een MPS-installatie voor meervoudige produktie, geleverd door Humarbo Machinery te Vaassen.

De produktiecapaciteit is met 50% toegenomen, terwijl de fysieke belasting van de medewerkers is verminderd. Een flink deel van de handelingen is geautomatiseerd en wordt nu door de machine verricht. Het vullen van de mallen en het gelijkmatig verdelen van de betonmortel zijn daar een voorbeeld van. De machine is voorzien van een vlinder. Na het storten worden de betonprodukten automatisch hiermee afgewerkt, in plaats van met een reibalk. Het resultaat is een gelijkmatige verdeling, waarbij de medewerkers slechts nu en dan een kleine correctie hoeven aan te brengen. Alleen dat is al goed voor een vermindering van de fysieke belasting van de medewerkers.

De installatie bestaat uit een van alle kanten goed bereikbare tafel. Daarop wordt een mal geplaatst waarin meerdere produkten tegelijk gestort en getrild ke worden. Er kan voor verschillende mallen gekozen worden. Daarom wordt de installatie aangeduid met de initialen MPS (‘multi purpose system’).

Capaciteit

De ontwikkeling van de installatie bij Boot Beton heeft drie jaar geduurd. Na een inloopperiode van een jaar zijn de medewerkers nu geheel aan de machine gewend. Toch is de manier van werken van de installatie in beginsel traditioneel. Dat heeft twee consequenties. De eerste is, dat de produktiesnelheid niet veel meer opgevoerd kan worden. Een toename van de capaciteit met 50% is fors, maar misschien kan met een volautomatische installatie meer bereikt worden. Een tweede gevolg is, dat er een conflict tussen de automaat en de medewerkers ontstaat. De medewerkers verrichten traditionele handelingen zoals het sluiten van de mal, het bijwerken van de produkten en aan het eind van de verhardingslijn het pakketteren.

Veiligheid

Daartussendoor verricht de installatie automatisch een aantal taken. Het spreekt vanzelf dat de samenwerking tussen automaat en medewerkers perfect moet zijn. Omdat de medewerkers nu eenmaal mensen zijn, moet de installatie goed beveiligd zijn. Het mag niet gebeuren dat de automaat een medewerker niet detecteert. Daarom heeft de installatie uitgebreide veiligheidsvoorzieningen, zowel mechanisch als optisch. Desondanks zijn er plaatsen waar zich gevaarlijke situaties ke voordoen. Bovendien bestaat de verleiding om een deel van de veiligheidsvoorzieningen tijdelijk uit te schakelen. De automaat hoeft dan niet bij elk optisch contact opnieuw te worden gestart. Het concept van de installatie vereist echter, dat alle veiligheidsvoorzieningen ook werkelijk worden gebruikt. Dit ondanks het feit dat de automaat dan bij een ‘verkeerde’ beweging van een medewerker af kan slaan.

Met de MPS-installatie kan Boot Beton produkten vervaardigen van maximaal 1,5 m breed, 6,2 m lang en 0,5 m hoog. Per cyclus van 5 minuten ke meerdere produkten worden gestort, bijvoorbeeld 27 korte palen. De verhardingslijn heeft 79 pallets, waarop de produkten 24 uur de tijd krijgen om te verharden. Daarna worden ze gepalletteerd en op het tasveld opgeslagen.

Reageer op dit artikel