nieuws

Met testmethode zijn alternatieven voor cfk’s te ontwikkelen

bouwbreed

Chemicus Gerard M.R. du Cauze de Nazelle heeft een testprocedure ontwikkeld om de thermische eigenschappen van polyurethaan of PUR te bepalen. De methode is volgens TU Delft nodig gebleken, om alternatieven te selecteren voor cfk’s (Chloor-Fluor-Koolwaterstoffen).

Omdat in het jaar 2000 de produktie van cfk’s met 50% moet zijn gereduceerd, zijn fabrikanten van PUR naarstig op zoek naar geschikte alternatieven. Velen zijn al vergevorderd of erin geslaagd.

Du Cauze de Nazelle heeft in zijn proefschrift ‘Thermal conductivity ageing of rigid closed cell polyurethane foams’ waarop hij 31 januari is gepromoveerd, getracht de wetenschappelijke kennis omtrent het warmte- en massatransport door de harde en vaste celstructuren van het schuim te ontwikkelen. Dit speciaal ook voor alternatieve blaasmiddelen voor de PUR.

Deze kennis is nodig om isolatiemiddelen te produceren, die acceptabel zijn voor het milieu.

Door middel van experimenten aan conventionele blaasmiddelen en drie alternatieven, heeft Du Cauze de Nazelle een relatie afgeleid tussen de effectieve diffusiecoefficient en de doordringbaarheid van het polymeer. Daarbij heeft hij de geometrische factor geintroduceerd. Deze factor vertegenwoordigt de volledige structuuraspecten van het schuim. De chemicus beveelt zijn testprocedure aan bij de industrie, om voortaan betrouwbaar en nauwkeurig alternatieven op hun geschiktheid te testen.

Nadere inlichtingen hierover zijn in te winnen en het proefschrift is te verkrijgen bij Du Cauze de Nazelle van de Vakgroep Transportverschijnselen, Technische Natuurkunde van de TU-Delft, telefoon 015-78 6061 of fax 015-78 1204.

Reageer op dit artikel