nieuws

Locatiesubsidie ook voor kleinere stadsgewesten

bouwbreed

Het Besluit Locatiegebonden Subsidies (BLS) zal zodanig worden aangepast dat behalve de zeven grote ook de overige stadsgewesten in Nederland in aanmerking ke komen voor locatiesubsidies.

Dat blijkt uit een wijzigingsvoorstel van staatssecretaris Tommel, waar het kabinet vrijdag mee akkoord is gegaan.

Tot nog toe kwamen alleen de zeven BoN-regio’s (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven/Helmond, Arnhem/Nijmegen en Enschede/Hengelo in aanmerking voor grondkostensubsidies voor woningbouw. Geconstateerd werd echter dat veel van de locatieproblemen waarmee deze zeven te maken hebben zich ook in de overige stadsgewesten voordoen. Reden voor Tommel om het Besluit Locatiegebonden Subsidies te wijzigen.

In de nieuwe opzet krijgen de kleinere stadsgewesten – 3000 per woning, die in binnenstedelijk gebied wordt gerealiseerd. Gaat het om woningbouw in buitenstedelijk gebied, dan wordt de subsidie vastgesteld op de helft van het verschil tussen de kosten en de opbrengsten van het woningbouwpo.

De provincies gaan het budget voor de kleinere stadsgewesten beheren. In eerste instantie is voor de periode 1995-2005 een bedrag van – 313 miljoen uitgetrokken, voor de bouw van ongeveer 162.000 woningen.

In het wijzigingsvoorstel zal Tommel ook de mogelijkheid introduceren om het toegekende BLS-budget te wijzigen. Als een van de provincies of BoN-gebieden te maken krijgen met een hogere woningbouwtaakstelling, dan zal het budget wordt verhoogd.

Het wijzigingsvoorstel is inmiddels voor advies naar de Raad van State gestuurd.

Reageer op dit artikel