nieuws

Limburg stelt bouw AVI Maasbracht uit

bouwbreed

De provincie Limburg neemt op zijn vroegst pas in 1997 een definitief besluit omtrent het al dan niet bouwen van een grootschalige afvalverbrandingsoven te Maasbracht. Eerst moet duidelijk zijn welke hoeveelheden afval in de toekomst verwerkt moeten worden.

De in gang gezette procedures lopen wel door, maar nieuwe stappen zet de provincie de komende twee jaar niet. Provinciale staten hebben dit in meerderheid, besloten aan de hand van en motie die door het CDA, VVD en D’66 werd ingediend. Na een marathonzitting van zes uur schaarde het college van GS zich voltallig achter de motie. De PvdA stemde tegen omdat er, in verband met de tijdrovende procedures, de komende twee jaar toch niets gebeurt. Dat wilden de indieners van de motie bevestigd hebben.

Reageer op dit artikel