nieuws

Lengte urgent te versterken dijken bijna verdubbeld

bouwbreed

Geen 80 maar 150 kilometer van de in totaal bijna 700 kilometer te versterken rivierdijken moet zoveel mogelijk in 1995 en in ieder geval voor eind 1996 zijn versterkt. Een nadere inventarisatie van de dijkvakken heeft dit aangetoond.

Minister Jorritsma maakte de bijna-verdubbeling van de spoedeisende dijkverzwaringen bekend op een persconferentie, waar het Deltaplan Grote Rivieren nader werd toegelicht.

Vorige week was het concept-Deltaplan al besproken met de provincies, gemeenten en waterschappen. En vrijdag gaf de ministerraad zijn goedkeuring aan het plan, dat voorziet in een forse versnelling van de dijkversterkingen en de opstelling van een noodwet, waarmee een aantal procedures en wetten buiten werking worden gesteld.

Vorige week nog sprake van 80 kilometer, waarvan 50 kilometer nog dit jaar en 30 kilometer volgend jaar zal worden aangepakt. Een nadere inventarisatie van de waterschappen leerde echter dat er nog eens 70 kilometer zo zwak is dat directe verzwaring noodzakelijk is. Volgens Jorritsma is dit voor een belangrijk deel het directe gevolg van de watersnood, die de stabiliteit van de dijken heeft aangetast.

De bewindsvrouw kon niet zeggen in hoeverre dit de planning aantast. Zij herhaalde dat zoveel mogelijk werk nog dit jaar zal worden verricht, maar stelde tevens dat nu een aantal dijkvakken erbij is gekomen, waarvoor de gehele procedure nog moet worden doorlopen.

Bovendien zullen er uitvoeringstechnisch belemmeringen optreden (“een gebrek aan menskracht, bijvoorbeeld”), die verhinderen dat de bulk van het werk al in 1995 kan zijn uitgevoerd.

Aanbesteding

Een lijst van de dijkvakken die erbij zijn gekomen, zal vandaag bekend worden gemaakt. Deze en de overige spoedeisende werken, zullen, voorzover ze meer gaan kosten dan – 11 miljoen Europees worden aanbesteed.

Gezien de haast die geboden is, zal voor de werken die meer dan – 11 miljoen kosten nog dit jaar moeten worden begonnen en opgeleverd een procedure van onderhandelingen zonder voorafgaande publikatie worden gevolgd. Daarbij worden rechtstreekse onderhandelingen gevoerd “met een of meer bedrijven naar keuze”, zo blijkt uit het Deltaplan.

Voor de werken na 1995 zal in de meeste gevallen een verkorte procedure worden toegepast. Deze zullen “op zeer korte termijn” in het publicatieblad worden (voor)aangekondigd.

Met de dijkversterkingen is in totaal nog een bedrag van – 2,8 miljard gemoeid. De versnelling van de uitvoering zal het rijk – 589 miljoen extra gaan kosten, circa – 345 miljoen in de vorm van rentekosten, en – 244 miljoen extra ten opzichte van de meerjarenramingen in de rijksbegroting.

Volgens Jorritsma zal deze financiele problematiek worden meegenomen in de voorbereiding van de Voorjaarsnota. Over de hoogte van een eventuele bijdrage van de Europese Unie is nog niets bekend.

Reageer op dit artikel