nieuws

Lastenverlichting voor 1400 bedrijven

bouwbreed Premium

Ruim 1400 bedrijven besparen vanaf 1 januari 1995 met elkaar – 115 miljoen per jaar door een verlichting van de administratieve lasten, met name in de sfeer van externe accountantskosten. Het Economisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (EIM) raamt dit in het onderzoek naar het effect van de vierde richtlijn van de Europese Unie inzake het vennootschapsrecht.

In Nederland zijn de indelingsgrenzen voor kleine, middelgrote en grote bedrijven op basis van deze richtlijn in guldens met 20 procent verhoogd.

Zo verschoof bijvoorbeeld de omzetgrens voor kleine ondernemingen van maximaal tien tot twaalf miljoen gulden.

In totaal verschuiven 350 bedrijven van de categorie groot en 1050 bedrijven van de groep middelgrote bedrijven naar de indeling bij kleinere ondernemingen met minder zware administratieve verplichtingen.

Reageer op dit artikel