nieuws

KvK-studiedag over gang van bouwzaken in Belgie

bouwbreed Premium

De Nederlandse Kamer van Koophandel voor Belgie en Luxemburg organiseert op 23 februari in de Brabant Hallen in Den Bosch een studiedag voor aannemers, architecten, installateurs en installatiebureaus over het verrichten van werken in Belgie. Tijdens deze bijeenkomst zal nader worden ingegaan op de in Belgie van toepassing zijnde voorschriften en procedures. Aan de orde komen vergunningen en voorschriften, de praktijk van het werken in Belgie en de juridische, sociale en fiscale aspecten die daaraan verbonden zijn.

Ondanks het bestaan van de Benelux en de vrije Europese binnenmarkt schept het werken in het buitenland en vooral in Belgie veel problemen voor buitenlandse aannemers.

Er zijn niet alleen de grote mentaliteitsverschillen, er gelden ook andere juridische, fiscale en arbeidsrechtelijke voorschriften.

De financiele gevolgen daarvan maken een belangrijk onderdeel uit van de kostprijzen. Onbekendheid met deze zaken kan bij het maken van een offerte tot grote schade bij de uitvoerende bedrijven leiden.

Protectionisme

In de Belgische regelgeving hebben zich de laatste jaren belangrijke wijzigingen voorgedaan, waardoor aan de ondernemingen opnieuw tal van administratieve en andere verplichtingen werden opgelegd.

Heel wat Nederlandse aannemers hebben de laatste tijd opnieuw aan den lijve ondervonden, dat het verkrijgen van een erkenning in Belgie een haast niet te verwezenlijke opgave is. Er is duidelijk sprake van protectionisme bij de ambtenarij om de buitenlandse concurrentie op zijn minst te ontmoedigen.

Na inzending en een ruime reactietijd vraagt de Belgische administratie doorgaans meer aanvullende informatie zoals het bestek, het lastenboek, een opleveringsrapport, een eindafrekening en het contractstuk. Dat allemaal ook nog per po. In veel gevallen gaat het om een verhuisdoos vol met alle mogelijke documenten.

Spuugzat

De Europese Commissie is de Belgische obstructie intussen spuugzat en heeft het voornemen om Belgie voor het Europese Hof van Justitie in Luxemburg ter verantwoording te roepen voor deze vorm van protectionisme. Ook Carla Peis (CDA), lid van het Europese Parlement voor de Europese Volkspartij, heeft zich al tot de Europese Commissie gewend met vragen over de Belgische houding.

Nederlandse aannemers moeten zich maandenlang door een labyrint van regels worstelen voor een erkenning, zonder welke ze niet in Belgie ke gaan bouwen.

De obstructie van de Belgische administratie is erop gericht dat de uiteindelijke vergunning aan de Nederlandse of andere buitenlandse aannemers pas wordt verleend als het te laat is, namelijk als de inschrijftermijn voor een bouwpo reeds is verstreken.

‘Compensaties’

Buitenlandse aannemers maken in Belgie vaak alleen kans op het in de wacht slepen van een grote overheidsopdracht, als ze bereid zijn om onder tafel steekpenningen te betalen of er op een andere manier toe bereid zijn ‘compensaties’ te verstrekken.

Aannemers, architecten en anderen die er niet voor terugschrikken om ondanks alle tegenwerking toch op zoek te gaan naar opdrachten in Belgie ke voor verdere informatie over de studiedag terecht bij de Nederlandse Kamer van Koophandel voor Belgie en Luxemburg te Brussel.

Het adres is Congresstraat 18,1000 Brussel (telefoon 00-32-2-219 11 74, mevrouw M. van Impe).

Reageer op dit artikel