nieuws

Komende week wellicht al bouwplaatsen plat

bouwbreed

Vanaf maandag zullen gezamenlijke actieteams van de bouwbonden van FNV en CNV en vakvereniging ‘Het Zwarte Corps’ op bouwplaatsen tekst en uitleg gaan geven over het mislukken van de onderhandelingen over de bouw-cao. Een woordvoerder van de Hout-en Bouwbond CNV sluit niet uit dat in de loop van de week de eerste bouwplaatsen komen plat te liggen als voorbode van een landelijke staking in de bouw.

De drie bonden hebben de handen ineen geslagen voor het voeren van acties, die werkgevers in de bouw moeten dwingen tot het afsluiten van een cao. In het hele land zijn gemeenschappelijke regionale actiecentra ingericht en morgen wordt in Woerden een landelijk actiecentrum operationeel.

De bondsbesturen van de vakorganisaties hebben afgelopen vrijdag met elkaar nog eens het verloop van de afgebroken cao-onderhandelingen geevalueerd. Dat heeft overigens niet geleid tot een nieuwe uitnodiging aan de werkgevers.

“We zijn uitgepraat. De werkgevers willen het keihard spelen. Nou, dat ke ze krijgen”, aldus een woordvoerder van de bonden.

Opvoeren

Een landelijke staking zit er deze week (nog) niet in: “Het is de bedoeling om de druk op de werkgevers geleidelijk op te voeren. Eerst gaan we op bouwplaatsen de werknemers informeren over de gang en stand van zaken. Als dat allemaal geen effect sorteert, gaan we beginnen met het stilleggen van bouwplaatsen. En zet ook dat geen zoden aan de dijk, dan volgt onherroepelijk een landelijke staking.”

Donderdagavond belegt de Hout- en Bouwbond CNV, ter voorbereiding op die harde actie, op tien plaatsen in het land bijeenkomsten met de kaderleden. Tevens zullen die bijeenkomsten worden bijgewoond door de in het stukadoorsbedrijf werkzame leden.

“In die sector zijn de cao-onderhandelingen eveneens in het slop geraakt. Ook hier zijn acties onvermijdelijk. We ke daarom nu gemakkelijk beide groepen werknemers bijeen roepen”, aldus de CNV-woordvoerder.

Reageer op dit artikel