nieuws

Kok: uitlatingen over kosten Betuwelijn niet onzorgvuldig

bouwbreed

Premier Kok weerspreekt dat hij onzorgvuldig is geweest door in de Volkskrant te roepen dat voor de milieuknelpunten langs de Betuwelijn enkele honderden miljoenen tot een half miljard gulden beschikbaar zijn.

De minister-president stelde woensdag in de Tweede Kamer dat hij een redelijk zicht heeft op de financiele mogelijkheden van zijn kabinet. “Er is toch niets op tegen dat ik enige duidelijkheid geef over de financiele en beleidsmatige kant van de Betuwelijn?”

De uitlatingen van Kok waren echter bij Rosenmoller van GroenLinks en Heerma van het CDA niet in goede aarde gevallen. Zij eisten woensdag van Kok uitleg over het interview. Beiden wezen op het onlangs verschenen rapport van de commissie-Hermans. Die adviseerde positief over de aanleg, maar stelde ook dat oplossing van de knelpunten langs het spoor ongeveer f. 1,2 miljard kost. Het is evenwel aan het kabinet om te beoordelen of dat bedrag daadwerkelijk moet worden uitgetrokken.

Andere poen

De premier had vorige week de kamer nog uitgelegd dat het kabinet voorlopig geen beslissing kan nemen over de aanleg van de goederenspoorlijn van Rotterdam naar Duitsland. Kok zei toen dat de ministerraad voor een zorgvuldige afweging staat, die in goed overleg met lagere overheden moet worden genomen. Een besluit zou dan ook niet voor medio maart vallen. De besluitvorming over de Betuwelijn zou ook niet los staan van andere grote infrastructurele poen als Schiphol en de A73, aldus Kok.

Rosenmoller kon Koks uitlatingen in de Volkskrant dan ook niet rijmen met diens verhaal in de kamer. De fractieleider van GroenLinks omschreef de inhoud van het interview “als een uitspraak van een boekhouder”.

Fractie-voorzitter Heerma van de grootste oppositiepartij CDA viel Rosenmoller tijdens het debat bij. Volgens Heerma staat de politieke geloofwaardigheid van het kabinet op het spel. Beiden konden ook niet begrijpen dat alle kopstukken van de regeringspartijen PvdA, VVD en D66, zich de afgelopen dagen hadden uitgesproken over de woorden van Kok, maar woensdag tijdens het debat daarover schitterden door afwezigheid (VVD’er Bolkestein) of zich niet in de discussie wilden mengen (PvdA’er Wallage en D66’er Wolffensperger). Heerma wil van het kabinet nog voor de statenverkiezingen van 8 maart een principe-uitspraak over de aanleg van de Betuwelijn.

Sissen

Rosenmoller ergerde zich tijdens het debat zichtbaar aan de houding van PvdA-fractieleider Wallage. Deze zou tijdens een interruptie van de GroenLinkser bij herhaling vanaf de bankjes opmerkingen hebben gemaakt. “Als u nu eens echt wilt meepraten moet u dat voor de microfoon doen”, siste Rosenmoller de fractievoorzitter dan ook toe. Wallage noemde eerder deze week de uitlatingen van Kok “een royaal” gebaar. Wolffensperger, die de huidige plannen onaanvaardbaar vindt, wilde niet ingaan op aansporingen van de oppositie om nu eens aan te geven hoeveel extra geld D66 wil uitgeven voor milieumaatregelen.

Minister De Boer (Milieu) hield in de Kamer eveneens voet bij stuk. Zij herhaalde dat het beter was geweest eerst te kijken naar de knelpunten in het trace alvorens maximumbedragen te noemen. Ze benadrukte dat er over de Betuwelijn nog een debat moet volgen in de ministerraad.

Reageer op dit artikel