nieuws

‘Keurmerk voor bedrijven met gelijke kansen allochtonen’

bouwbreed

Bedrijven die allochtonen op een goede manier gelijke kansen bieden zouden een keurmerk moeten krijgen. De overheid zou vervolgens bij het verlenen van opdrachten en subsidies aan bedrijven de aanwezigheid van allochtonen in het bedrijf moeten laten meewegen.

Dat zijn enkele aanbevelingen van de stuurgroep Allochtonen. Deze stuurgroep, onder voorzitterschap van oud-staatsecretaris E. ter Veld, doet zijn aanbevelingen in het rapport ‘Mensen: gelijke kansen’, dat deze week aan minister Melkert is aangeboden.

De overheid zou voorzichtig moeten beginnen met een selectief opdrachten- en subsidiebeleid. Ter Veld noemde als voorbeeld een restauratie po. Bij het verlenen van de subsidie zouden voorwaarden ke worden gesteld aan de inschakeling van een bepaald aantal allochtonen.

Reageer op dit artikel