nieuws

Ken uw markt

bouwbreed

Het ligt voor de hand dat een ondernemer weet aan wie hij verkoopt en wat daarbij een rol speelt. Als dat niet zo zou zijn, was hij wel erg dom en afhankelijk van toeval en geluk. Toch zijn er heel wat ondernemers die hun markt onvoldoende kennen. Kan men nu een overzicht maken van wat men in principe van de markt te weten hoort, zonder dat men een eigen handboek marketing hoeft samen te stellen? Een lijstje met punten kan behulpzaam zijn.

Jaaroverzichten geven aan wat er op de totale markt iedere periode omgaat; de vakpers meldt deze gegevens regelmatig. Aan de hand hiervan heb je de laatste cijfers. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat je eigen bedrijf daar totaal aan gelijk is, maar wel hoe het behoort te zijn als je gelijke voet houdt met de trend.

In de tweede plaats ken je de huidige prijzen of hoor je die te kennen. Dit houdt weer niet in dat een zeker bedrijf niet mag afwijken, doch wel hoe je qua kosten in de markt moet liggen.

Wie zijn vervolgens de kopers of gebruikers van hetgeen je aanbiedt? Bij je eigen bedrijf en in het algemeen in de branche? Werkt jouw bedrijf bij of voor de normale klanten, ofwel zit je in een uitzonderingspositie voor wat kopers betreft? Wie zijn je collega’s of concurrenten qua soort en naam? Komen die overeen met je eigen bedrijf of zijn ze anders?

Wat zijn jouw en hun sterke punten, of zou je eigenlijk moeten veranderen? Werk je (deels) met anderen samen, is je omzet (deels) van hen afhankelijk? Op welke manier leg je contact met vragers en klanten? Maak je reclame, hoe en bij wie? Hoe doen je concurrenten dat over het algemeen? Verkoop je aan iedereen of binnen bepaalde kringen? Lever je alleen partijen of ook enkele stuks? Komen de klanten bij jou ofwel breng je aan huis? Gaat het om standaardartikelen, diensten of fabriceer je op bestelling? Heb je vakkennis nodig voor je bedrijfsuitoefening? Diploma’s, erkenningen? Is er veel kapitaal nodig om het bedrijf op te zetten en te drijven? Dien je veel krediet te verlenen of hoge bankleningen te betalen?

Wat zijn in het algemeen de resultaten van je vak of beroep? Dit vind je ook weer in de vakpers, meestal verdeeld naar groepen grote en kleine bedrijven, soorten, kringen waarin wordt verkeerd. Is je eigen resultaat lager of hoger dan het gemiddelde? Kan men ook aangeven waar dat eventueel aan ligt?

Op deze manier moet het niet al te veel moeite kosten om de positie binnen de bedrijfstak te bepalen. Wanneer je onder het gemiddelde valt, wordt het hoog tijd daar iets aan te verbeteren. Indien je op de meeste punten goed zit, is het zaak de voorsprong te handhaven en te consolideren. En dat dient de goede ondernemer toch minstens een keer per jaar te onderzoeken, want je tuimt veel sneller achteruit als er eens iets mis gaat dan je vermoedt.

Wanneer een onderdeel van de bedrijfsuitoefening fout zit ofwel daalt, dien je je vooral op dat punt extra in te spannen, vanzelfsprekend zonder de andere te verwaarlozen. Een bedrijf dat op menig onderdeel gunstige resultaten weet te behalen, moet ook in het geheel tot winst ke komen. Verbetering van het rendement kan in de regel wel eens lang duren of zeer bijzondere maatregelen vergen, het komt haast nooit voor dat er niets aan te doen is.

Het ligt ook voor de hand dat een goed theoretisch resultaat lang niet alles is. Er zijn nog andere dingen dan verdienen, een beste naam bij klanten opbouwen, de mensen een redelijk loon uitbetalen of een vooraanstaande positie innemen. Sommige ondernemers vragen andere bevredigingen van hun zakendoen en hebben daar dan ook recht op.

Over het geheel evenwel is een prettige positie op de markt en een juiste reputatie binnen het vak het beste bewijs dat men het goed doet.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels