nieuws

Italie werkt met Israel aan opleiding stedebouwkundige

bouwbreed Premium

Heel wat Italiaanse architecten missen het contact met de hedendaagse praktijk. De noodzaak om hier verandering in te brengen is onderkend door de Polytechnische Universiteit van Milaan. Deze architectenopleiding in Italie neemt hierin het voortouw, op verzoek van de Teknion, de polytechnische universiteit van Tel Aviv. Samen stellen ze een veel meer praktijkgericht studiepakket samen. De cooperatie moet tevens het uitwisselen van studenten en docenten bevorderen.

Cesare Stevan, al twaalf jaar lang directeur van de Milaanse Architectuurfaculteit, betuigde zich al jaren een groot voorstander van een betere aansluiting tussen ontwerpers en de maatschappij. Die noodzaak is alleen maar groter geworden, vooral op het gebied van grootschalige stadsplanning, in samenhang met milieutechnische aspecten, waarin de universiteit danig achterloopt bij de eisen van deze tijd.

Cesare Stevan zegt het onomwonden: “We moeten af van het bohemien-beeld van de architect en de losbandige sfeer uit de jaren zeventig. De bouwkundig ontwerper van de 21ste eeuw zal een goed verband moeten leggen tussen theorie en praktijk. Hij zal daarvoor tijdens zijn studie moeten deelnemen aan proefpoen. Veel meer dan voorheen moet hij beschikken over economisch inzicht en oog hebben voor de actuele ontwikkelingen. Daarbij moet uiteraard een stevige culturele basis worden behouden samen met een drang tot creativiteit. De architect van morgen mag zijn fluwelen jasje houden, als hij er tegelijkertijd maar een werkmanspak naast hangt”, concludeert Stevan.

Voor de Italiaanse architectuur-studenten betekent het een behoorlijke verzwaring van hun leertijd. Ze konden tot nu toe volstaan met zo’n 3500 uur in vijf jaar. Dat zullen er in het vervolg 4600 worden in dezelfde tijd, met inbegrip van twee jaar stage. Wie gedurende deze praktijkperiode onvoldoende scoort, maakt nauwelijks kans op een afstudeerpo.

Proef

De eerste lichting nieuwe studenten wordt overigens al verwacht in 1998, omdat onder de leiding van Cesare Stevan al een aantal proefpoen van start is gegaan. “Vorig jaar hebben we de afdeling industriele vormgeving opgezet, om tegemoet te komen aan de gretigheid van jonge mensen voor het traditionele Italiaanse design”, aldus de directeur. Hij licht toe waarom volgend jaar de introductie plaats vindt van het nieuwe studie-programma, met grootschalige stadsplanning in samenhang met milieu.

“Met de nieuwe studieaanpak zorgen we voor een nieuwe generatie goed opgeleide architecten die veel eerder kan helpen de problemen op te lossen in een sector die enorme scheuren vertoont in kennis en kwaliteit. Daarbij denk ik vooral aan ontwerpers die in dienst treden bij de afdelingen stedebouw en bij diensten openbare werken. Dit terwijl door alle nieuwe politieke plannen, de zogeheten Tangentopoli, er meer bureaucratie heerst dan ooit, daar waar men in deze tijd van verstedelijking juist snelle en voortvarende beslissingen zou moeten nemen. De huidige stedebouwkundige in ons land staat te boek als incompetent, en is niet in staat duidelijke vragen te stellen dan wel zich goed verstaanbaar te maken”, vindt de directeur. Daarom zal de ‘architect nieuwe stijl’ niet alleen op de markt moeten verschijnen met een hoger kennisniveau, hij zal ook adequaat begrotingen moeten ke presenteren en veel directer met opdrachtgevers in de slag dienen te gaan.

Voorspelling

Naar voorspelling zullen de studie-ontwikkelingen in Milaan door andere universiteiten in Italie worden overgenomen. Als direct gevolg ontstaat er niet alleen meer duidelijkheid op lokaal niveau, aldus Stevan, maar zullen tegelijk meer deuren worden geopend naar het buitenland. Eveneens zijn regelmatig uitwisselingen te verwachten met de universiteit in Tel Aviv, onder meer voor de stagesperiodes, maar evengoed sluit Cesare Stevan het volgen van stages in andere landen niet uit, om daar de nodige praktijkervaring op te doen. Tenslotte zullen de stedebouwkundigen die een dergelijke opleiding hebben gevolgd met internationale ervaring eerder te werk gesteld ke worden, ook in het buitenland.

“Het jaar 2000 is dichtbij. Dat vraagt architecten die ‘on the road’ zijn. Als alles lukt zoals ons voor ogen staat is er straks een nieuw beroep geboren, dat van architect-manager. En dat is geen overbodige luxe”, vindt de directeur van de polytechnische universiteit in Milaan.

Reageer op dit artikel