nieuws

ISB-po voorbeeld van geslaagde samenwerking met bedrijfsleven

bouwbreed

De presentatie van de TU Eindhoven staat deze keer in het teken van samenwerken met het bedrijfsleven. Er zijn legio voorbeelden van geslaagde samenwerkingspoen. Een daarvan is het ISB-po, de ontwikkeling van een industriele bouwwijze voor woningen in staal.

Het ISB-po is gericht op het zoeken van nieuwe wegen voor industrialisatie in de bouw. ISB staat voor innovatief systeem van bouwen. De benadering bestaat uit het ontwikkelen van open systemen, opgebouwd uit po-onafhankelijke in massa te fabriceren componenten. Dit leidt tot grote flexibiliteit in ontwerp en uitvoering. En dat met behoud van de voordelen van massafabricage. In het po nemen tien bedrijven deel en behalve de TU Eindhoven nog het Staalbouw Instituut en Innovatiecentrum Oost-Brabant. Het po wordt gesubsidieerd door het ministerie van Economische Zaken en de provincie Noord-Brabant.

Het inmiddels ontwikkelde systeem bestaat uit een modulaire stalen draagstructuur als basis voor een industrieel afbouwsysteem. De stalen draagstructuur is inmiddels uitontwikkeld. Deze constructie heeft behalve de voordelen van het systeem ook nog voordelen vanuit milieuoogpunt. Ze is volledig te recyclen ofwel in nieuwe configuraties te hergebruiken. Bovendien is het materiaalgebruik gering bij een zeer laag gewicht. Dat geeft minder energiegebruik bij transport en bouw. En geeft ook nog eens betere arbeidsomstandigheden op de bouwplaats.

Proefmodule

Op het terrein van de TUE is een proefmodule van dit systeem gebouwd die twee eengezinswoningen omvat. Van deze module is de helft voor het uitvoeren van experimenten met industriele afbouwsystemen. De andere helft is met conventionele middelen afgebouwd als woning en wordt gebruikt voor metingen naar de bouwfysische eigenschappen van woningen met een dergelijke stalen structuur. De proefwoning toont bovendien aan dat stalen woningen te realiseren zijn en dat ze een ‘gewoon’ uiterlijk hebben. Belangrijk punt uit marktoverwegingen.

Een volgende stap in het po zal zijn het bouwen van proefwoningen. Hiervoor is subsidie ontvangen van de Europese Unie.

De proefmodule is opgebouwd op terrein van de TU Eindhoven. Daarvoor is een speciale laboratoriumhal gebouwd.

Inmiddels is de helft met conventionele middelen afgebouwd als woning.

Op woensdag 8 februari wordt in de gehoorzaal van de Irenehal II het seminar ‘Nieuwe perspectieven voor industriele bouw?’ gehouden. Het wordt georganiseerd door de TUE in samenwerking met de bij het ISB-po betrokken bedrijven. Aan de orde komt de problematiek van industrialisatie in de bouw.

Reageer op dit artikel