nieuws

‘In Rotterdam beslist geen getto-vorming’

bouwbreed

Het volkshuisvestingsbeleid van de gemeente Rotterdam leidt absoluut niet tot getto-vorming. Dat concluderen B en W van de Maasstad in antwoord op vragen van de Socialistische Partij (SP).

Volgens hen is het beleid gericht op “het realiseren en handhaven van een voldoende grote voorraad bereikbare woningen, evenwichtig gespreid over de voorraad en inkomensgericht toewijzen”. En dat beleid werkt.

Aanleiding voor de vragen vormde het in oktober vorig jaar verschenen rapport van het Onderzoeksinstituut OTB over de problemen die in de groeikernen mensen met een minimum-inkomen ondervinden bij het wonen als gevolg van het huur- en subsidiebeleid. Het onderzoek toonde aan dat voor de “minima” de groeisteden te duur zouden zijn geworden.

Ten dele vergelijkbaar

Volgens B en W is de situatie in Rotterdam slechts ten dele te vergelijken met die in de groeisteden: “In tegenstelling tot de groeikernen kent de Rotterdamse woningvoorraad ook een groot deel oude en goedkopere woningen. In de groeikernen bestaat de voorraad vooral uit woningen die in een dure periode met zeer beperkte subsidie-middelen zijn gerealiseerd. Dit in tegenstelling tot de stadsvernieuwingsproduktie waar door de ruimere subsidiemogelijkheden een lager huurniveau is gerealiseerd.”

Ook in nieuwbouwgebieden buiten de stadsvernieuwing zijn volgens B en W “nog ruimschoots bereikbare woningen geproduceerd”. Ze wijzen er op dat van de ongeveer 70.000 nieuwbouwwoningen die na 1968 zijn gebouwd, iets meer dan 56 % (39.500) een huur heeft onder de bereikbaarheidsgrens.

Het gemiddeld huurpeil bedraagt per 1 juli 1994 in Rotterdam f. 536 per maand. In de groeikernen ligt dat bedrag tussen f. 670 en f. 720.

Afsprakenmodel

De uitgangspunten van het volkshuisvestingsbeleid zijn volgens B en W vastgelegd in een afsprakenmodel met de Rotterdamse corporaties. “Op deze manier denken wij te ke bijdragen aan het tegengaan van segregerende tendensen”, stellen ze.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels