nieuws

ICE legt accent op trillingvrij funderen

bouwbreed

ICE , specialist op het gebied van funderingstechnieken en reeds jaren tijdens de Bauma in Munchen te vinden, zal ook de komende beurs weer een representatief deel van het leveringsprogramma exposeren. De spotlights zullen echter vooral zijn gericht op de nieuwe RF-lijn, een serie trillingvrije blokken, waarvan het eerste model vorig jaar op de markt verscheen.

Bij het schaarser worden van grond neemt het bouwen, dat wil zeggen slopen van bestaande en het weer heien voor nieuwe panden, in bebouwde omgeving een steeds grotere vlucht. Hierdoor worden zwaardere eisen gesteld aan het heimaterieel. Vergoeding van schade aan belendende panden als gevolg van zettingen en trillingen van de fundering lopen vaak in de papieren, zodat funderingstechnieken waarmee zo min mogelijk verstoring van de bodem plaats vindt, de laatste jaren sterk aan populariteit hebben gewonnen.

Belangstelling

Met name het trillingvrije hydraulische trilblok kent een goede belangstelling, reden waarom fabrikanten als PTC, Tunkers, Dieseko etc. zich in het bijzonder op de ontwikkeling daarvan hebben toegelegd. De een noemt het hoog frequent variabel, de ander variabel, weer een ander vario- trilblok. ICE die eveneens een dergelijk blok heeft ontwikkeld koos voor de naam Resonance Free RF, waarmee de fabrikant aangeeft dat dit trilblok evenzeer een volledig trillingvrije start en uitloop kent.

Drietal blokken

In deze RF serie bestaat thans een drietal blokken, de 14 RR, 28 RF en 46 RF waarbij de cijfercombinatie het excentrisch moment in kgm aangeeft. Inclusief universele klem hebben de blokken een eigen massa van respectievelijk 3900 kg, 7100 kg en 12200 kg.

Bij een maximaal toerental van 2300 omw/min komen de blokken tot een grootste slagkracht van 0-810, 0-1600 en 0-2670 kN.

Voor de afzonderlijke blokken ontwikkelde ICE een eigen voedingseenheid in de vorm van een door dieselmotor gedreven hydraulisch aggregaat. De vermogens hiervan bewegen zich van 224/305 tot 656/892 kW/pk

Het zwaarste model uit de serie trillingvrije trilblokken van ICE, de 46RF (Resonance Free). Dit ruim 12 ton zware blok levert een grootste centrifugale slagkracht van 2670 kN en een hydraulisch vermogen van 496/674 kW/pk.

Reageer op dit artikel